Ανακοινώσεις και εγγύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

8 Νοεμβρίου, 2011

IKA-ETAM: Σχετικά με τη θεώρηση συνταγών στις απομακρυσμένες περιοχές.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.42000/οικ.15230/1824/15-06-2010 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι ασφαλισμένοι απομακρυσμένων περιοχών που δεν διαθέτουν ελεγκτή ιατρό του Ιδρύματος έχουν και τη […]
8 Νοεμβρίου, 2011

Διευκρινήσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εφαρμογής των διατάξεων του Ν 3846/2010

ΘΕΜΑ: «Kοινοποίηση διατάξεων του Νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/11-05-2010)» Αριθ. Πρωτ. Γ55/778 18-6-2010 Σχετικά: 1. Έγγραφα υπ’ αριθμ. Φ.42000/οικ.15230/1824/15-06-2010 & Φ. 42000/οικ.14609/1757/3-6-2010 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής […]
8 Νοεμβρίου, 2011

Μη αποζημίωση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΘΕΜΑ: «Μη αποζημίωση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, όπως αυτές ορίζονται στην εκδοθείσα από τον ΕΟΦ Περίληψη Χαρακτηριστικών του Φαρμακευτικού Προϊόντος, από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» Αριθ. Πρωτ. Γ55/780 […]
8 Νοεμβρίου, 2011

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Από 01/06/10 τα ΜΥ.ΣΥ.ΦΑ. δεν θα αποζημιώνονται από το ΙΚΑ

Αριθ. Πρωτ. Γ55/769 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα για τη διάθεση των οποίων δεν απαιτείται ιατρική συνταγή (Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ) » Σχετικό: 1.Το Φ.42000/οικ.13094/1592/18.05.2010 έγγραφο του Υπουργείου […]
8 Νοεμβρίου, 2011

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Τροποποίηση της διαδικασίας χορήγησης αναλώσιμων υλικών για το διαβήτη

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση αναλώσιμων υλικών για διαβήτη». Στα πλαίσια εξορθολογισμού του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και της περιστολής των δαπανών υγείας, τροποποιείται η διαδικασία […]