ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Τροποποίηση της διαδικασίας χορήγησης αναλώσιμων υλικών για το διαβήτη
8 Νοεμβρίου, 2011
Εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3846/2010 από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
8 Νοεμβρίου, 2011
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Τροποποίηση της διαδικασίας χορήγησης αναλώσιμων υλικών για το διαβήτη
8 Νοεμβρίου, 2011
Εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3846/2010 από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
8 Νοεμβρίου, 2011
Εμφάνιση όλων

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Από 01/06/10 τα ΜΥ.ΣΥ.ΦΑ. δεν θα αποζημιώνονται από το ΙΚΑ

Αριθ. Πρωτ. Γ55/769 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα για τη διάθεση των οποίων δεν απαιτείται ιατρική συνταγή (Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ) »

Σχετικό: 1.Το Φ.42000/οικ.13094/1592/18.05.2010 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που φέρουν ταινία γνησιότητας «ΚΑΦΕ» χρώματος, ως ανήκοντα στην κατηγορία των φαρμάκων για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή (Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ), σύμφωνα με την αριθμ.0-502/10η/17.06.2008 απόφαση Δ.Σ. ΕΟΦ και την αρ.46986/14.07.2008 εγκύκλιο του ίδιου οργανισμού, από 01-06-2010 δεν θα αποζημιώνονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Κατόπιν τούτου, συνταγές στις οποίες περιέχονται φάρμακα της ανωτέρω κατηγορίας δεν θα εξοφλούνται στους φαρμακοποιούς.