ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Από 01/06/10 τα ΜΥ.ΣΥ.ΦΑ. δεν θα αποζημιώνονται από το ΙΚΑ
8 Νοεμβρίου, 2011
Μη αποζημίωση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
8 Νοεμβρίου, 2011
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Από 01/06/10 τα ΜΥ.ΣΥ.ΦΑ. δεν θα αποζημιώνονται από το ΙΚΑ
8 Νοεμβρίου, 2011
Μη αποζημίωση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
8 Νοεμβρίου, 2011
Εμφάνιση όλων

Εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3846/2010 από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Αριθ. Πρωτ. Γ55/773/04-6-2010 ΘΕΜΑ: «Kοινοποίηση διατάξεων του Νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/11-05-2010)»

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 66/11-05-2010, τεύχος Α, δημοσιεύτηκε ο Νόμος 3846/2010

«Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα στον Ν. 3846/2010 καθορίζονται θέματα ελέγχου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (Άρθρο 32) όπως:

1) η υποχρεωτική συμπλήρωση όλων των πεδίων της συνταγής συμπεριλαμβανομένου του ΑΜΚΑ του ιατρού που συνταγογραφεί

2) η υποχρέωση θεώρησης συνταγών η αξία των οποίων ξεπερνά τα 150 ευρώ

3) κυρώσεις/πρόστιμα προς ιατρούς/φαρμακοποιούς. Για τις κυρώσεις αυτές θα ενημερωθείτε αναλυτικά με επόμενο έγγραφο της Φαρμακευτικής Διεύθυνσης

Τα 1 και 2 ισχύουν από 1ης Ιουνίου 2010.

Ο ανωτέρω Νόμος περιλαμβάνει και διατάξεις που αφορούν:

– Στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 που Π.Δ. 235/2000 προθεσμία προσαρμογής των ιδιωτικών κλινικών όπως αυτή έχει παραταθεί μέχρι σήμερα (Άρθρο 26)

– Στις προθεσμίες προσαρμογής των φαρμακείων και της χρέωσης φαρμάκων των ιδιωτικών κλινικών (Άρθρο 27) οι οποίες τίθεται σε άμεση εφαρμογή από της δημοσίευσης του Νόμου.