Διευκρινίσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναφορικά με τη θεώρηση συνταγών.
8 Νοεμβρίου, 2011
Διευκρινήσεις του ΟΓΑ σχετικά με τα ποσοστά συμμετοχής φαρμάκων
8 Νοεμβρίου, 2011
Διευκρινίσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναφορικά με τη θεώρηση συνταγών.
8 Νοεμβρίου, 2011
Διευκρινήσεις του ΟΓΑ σχετικά με τα ποσοστά συμμετοχής φαρμάκων
8 Νοεμβρίου, 2011
Εμφάνιση όλων

IKA-ETAM: Σχετικά με τη θεώρηση συνταγών στις απομακρυσμένες περιοχές.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.42000/οικ.15230/1824/15-06-2010 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι ασφαλισμένοι απομακρυσμένων περιοχών που δεν διαθέτουν ελεγκτή ιατρό του Ιδρύματος έχουν και τη δυνατότητα να θεωρούν τις συνταγές τους ως εξής:

Η συνταγή αποστέλλεται με τηλεομοιότυπο (fax) στην Νομαρχιακή ή Τοπική Μονάδα Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου να θεωρηθεί από ελεγκτή ιατρό

Μετά τη θεώρηση η συνταγή επιστρέφεται με τον ίδιο τρόπο (fax) έτσι ώστε να μπορεί ο φαρμακοποιός να επισυνάπτει την τηλεομοιοτυπία στην πρωτότυπη συνταγή.

Κατά την εκκαθάριση συνταγών που θεωρήθηκαν με τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών παρατηρήθηκε το εξής πρόβλημα: όταν οι αντίστοιχες συνταγές πέρασαν από τους σαρωτές της Μονάδας, το δεύτερο φύλλο (που αντιστοιχεί στη θεωρημένη φωτοτυπία που εστάλη μέσω fax) δεν αναγνωρίστηκε ως συνημμένο της πρωτότυπης συνταγής αλλά ως ξεχωριστή συνταγή με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι οι πρωτότυπες συνταγές δεν είναι θεωρημένες και να περικόπτονται.

Με το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα σας ενημερώνουμε ότι το θέμα έχει ήδη επιλυθεί από τεχνικής απόψεως και οι δαπάνες των αντίστοιχων συνταγών θα αποδοθούν στους φαρμακοποιούς-μέλη σας.

Φαρμακευτική Διεύθυνση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ