Χρέωση συνταγολολίων σε ιατρούς εξωτερικών ιατρείων Νοσοκομείων, σε ιατρούς των ιατρείων Βουλής και Σωμάτων Ασφαλείας

Ασκηση ελεγκτικού έργου από τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ στους ασφαλισμένους του ΤΣΑΥ
20 Φεβρουαρίου, 2012
Σφραγίδες συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιατρών
21 Φεβρουαρίου, 2012
Ασκηση ελεγκτικού έργου από τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ στους ασφαλισμένους του ΤΣΑΥ
20 Φεβρουαρίου, 2012
Σφραγίδες συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιατρών
21 Φεβρουαρίου, 2012
Εμφάνιση όλων

Χρέωση συνταγολολίων σε ιατρούς εξωτερικών ιατρείων Νοσοκομείων, σε ιατρούς των ιατρείων Βουλής και Σωμάτων Ασφαλείας