Χρέωση συνταγολολίων σε ιατρούς εξωτερικών ιατρείων Νοσοκομείων, σε ιατρούς των ιατρείων Βουλής και Σωμάτων Ασφαλείας