Χρέωση συνταγολολίων σε ιατρούς εξωτερικών ιατρείων Νοσοκομείων, σε ιατρούς των ιατρείων Βουλής και Σωμάτων Ασφαλείας
21 Φεβρουαρίου, 2012
ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. Φ.Σ.Η. 22/02/12
22 Φεβρουαρίου, 2012
Χρέωση συνταγολολίων σε ιατρούς εξωτερικών ιατρείων Νοσοκομείων, σε ιατρούς των ιατρείων Βουλής και Σωμάτων Ασφαλείας
21 Φεβρουαρίου, 2012
ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. Φ.Σ.Η. 22/02/12
22 Φεβρουαρίου, 2012
Εμφάνιση όλων

Σφραγίδες συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιατρών