Υποχρεωτική απογραφή ασφαλισμένων του ταμείου ΤΕΑΥΦΕ έως καί 15/10/2013
17 Σεπτεμβρίου, 2013
Διεξαγωγή αρχαιρεσιών 2013 ΦΣΡ
24 Σεπτεμβρίου, 2013
Υποχρεωτική απογραφή ασφαλισμένων του ταμείου ΤΕΑΥΦΕ έως καί 15/10/2013
17 Σεπτεμβρίου, 2013
Διεξαγωγή αρχαιρεσιών 2013 ΦΣΡ
24 Σεπτεμβρίου, 2013
Εμφάνιση όλων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
Α ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ    
>> Σελίδα ΕΟΠΥΥ  
  >> Εφαρμογές  
  >> >> Πιστοπ. Προμ. Υλικών
    >> Εγγραφή Χρήστη
      (με το ΑΦΜ ανοίγει η φόρμα)
      Συμπλήρωση στοιχείων
      Αποθήκευση
      Εκτύπωση
Β ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
1 Την εκτύπωση της αίτησης    
2 Ταυτότητα του φαρμακοποιού    
3 Εξουσιοδότηση και ταυτότητα του εξουσ/νου προσώπου
4 Βεβαίωση ότι τα προϊόντα φέρουν ετικέτες με κώδικες barcodes
5 Επωνυμία, Δ/νση, ΑΦΜ, Τον αριθμ. καταχώρ. Στα μητρώα του
  εμπορικού επιμελ. & το καταστατικό για τις εταιρίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (ΕΟΠΥΥ- ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) κ. Παπαδάκη Γεωργία ΤΗΛ: 2810-246782 & 2810-246774