ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
20 Σεπτεμβρίου, 2013
Δημοσίευση κειμένου των υπαλλήλων της Περιφερειακής Δ/νσης ΕΟΠΥΥ Ηρακλείου
25 Σεπτεμβρίου, 2013
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
20 Σεπτεμβρίου, 2013
Δημοσίευση κειμένου των υπαλλήλων της Περιφερειακής Δ/νσης ΕΟΠΥΥ Ηρακλείου
25 Σεπτεμβρίου, 2013
Εμφάνιση όλων

Διεξαγωγή αρχαιρεσιών 2013 ΦΣΡ