Από 30-09-13 το Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης
16 Σεπτεμβρίου, 2013
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
20 Σεπτεμβρίου, 2013
Εμφάνιση όλων

Υποχρεωτική απογραφή ασφαλισμένων του ταμείου ΤΕΑΥΦΕ έως καί 15/10/2013

ΘΕΜΑ : Υποχρεωτική απογραφή ασφαλισμένων του ταμείου μας και χορήγηση Αριθμού Μητρώου Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Νοεμβρίου 2013.
Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας θα διεξαχθεί από 15 Σεπτεμβρίου και μέχρι 15 Νοεμβρίου 2013 η ηλεκτρονική απογραφή του συνόλου των εργαζομένων και των επιχειρήσεων όλης της χώρας.
Το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε θα προβεί σε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝτων εν ενεργεία εργαζομένων – ασφαλισμένων των φαρμ/κων επιχειρήσεων (φαρμ/κες εταιρίες, φαρμ/θήκες, φαρμακεία) για την χορήγηση Αριθμού Μητρώου Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε, αφού έχει διαπιστωθεί ότι αρκετοί εργαζόμενοι στις παραπάνω επιχειρήσεις δεν έχουν απογραφεί και δεν έχουν αριθμό Μητρώου. Παρακαλούμε, όπως όλοι οι υπόχρεοι εργοδότες μας φροντίσουν για την ΑΜΕΣΗ συμπλήρωση και αποστολή του ΝΕΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ όπως αυτό τροποποιήθηκε, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ51020/οικ.8087/166/2013 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας. Η απογραφή θα αφορά όλους τους εν ενεργεία εργαζομένους-ασφαλισμένους στο Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε και θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα ΠΕΔΙΑ του νέου απογραφικού δελτίου το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.
Με δεδομένο ότι πλέον οι ασφαλιστικές εισφορές καταχωρούνται αναλυτικά στις ατομικές μερίδες των ασφαλισμένων, ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ όλοι οι ασφαλισμένοι να έχουν Αριθμό Μητρώου Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η ενημέρωση των ατομικών τους λογαριασμών και οι ασφαλιστικές τους εισφορές θα εμφανίζονται απλήρωτες.
Αρκετοί εργοδότες προσκομίζουν στην Εθνική Τράπεζα καταστάσεις ασφαλίστρων στις οποίες δεν αναγράφονται οι Αριθμοί Μητρώου των υπαλλήλων τους.  Αποτέλεσμα είναι να φαίνονται απλήρωτες οι εισφορές των ασφαλισμένων και οι υπόχρεοι να επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας και να μην υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας.
Ιδιαίτερα, σας εφιστούμε την προσοχή ότι οι καταστάσεις ασφαλίστρων για το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε θα κατατίθενται με τον ίδιο τρόπο όπως μέχρι σήμερα στην Ε.Τ.Ε στον ίδιο αριθμό λογαριασμού (545005-50) και ΟΧΙ στην Α.Π.Δ. του Ι.Κ.Α (που αφορά μόνον τα Ν.Π.Δ.Δ).
Ως εκ τούτου, η μη αναγραφή ασφαλισμένων στα Μητρώα του Ταμείου θα θεωρείται ως μη αναγγελία πρόσληψης και θα είμαστε υποχρεωμένοι να επιβάλλουμε το προβλεπόμενο πρόστιμο.