Συγκέντρωση φαρμακευτικού και υγεινομικού υλικού για τους πρόσφυγες
16 Νοεμβρίου, 2015
Η καμπάνια του Γερμανικού ΑΒDΑ και ο σύγχρονος ρόλος του Φαρμακοποιού
17 Νοεμβρίου, 2015
Συγκέντρωση φαρμακευτικού και υγεινομικού υλικού για τους πρόσφυγες
16 Νοεμβρίου, 2015
Η καμπάνια του Γερμανικού ΑΒDΑ και ο σύγχρονος ρόλος του Φαρμακοποιού
17 Νοεμβρίου, 2015
Εμφάνιση όλων

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΛΙΣΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΦΣΧΑΝΙΩΝ: Η λίστα αυτή των φαρμάκων και των αναλωσίμων στάλθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο Λέσβου και αφορά τα αναγκαία, για την βοήθεια και υποστήριξη στην  αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής  κρίσης  στο  νησί.