Συγκέντρωση φαρμακευτικού και υγεινομικού υλικού για τους πρόσφυγες

ΨΗΦΙΣΜΑ 12/11/15 ΦΣΗ
12 Νοεμβρίου, 2015
ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΧΑΝΙΩΝ
17 Νοεμβρίου, 2015
ΨΗΦΙΣΜΑ 12/11/15 ΦΣΗ
12 Νοεμβρίου, 2015
ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΧΑΝΙΩΝ
17 Νοεμβρίου, 2015
Εμφάνιση όλων

Συγκέντρωση φαρμακευτικού και υγεινομικού υλικού για τους πρόσφυγες

Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Χανίων θα συγκεντρώσουν το υλικό μετά από επικοινωνία με τον Ιατρικό Σύλλογο Λέσβου.

ΛΙΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΣΒΟΥ