ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΧΑΝΙΩΝ
17 Νοεμβρίου, 2015
Δημόσια Καταγγελία
24 Νοεμβρίου, 2015
ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΧΑΝΙΩΝ
17 Νοεμβρίου, 2015
Δημόσια Καταγγελία
24 Νοεμβρίου, 2015
Εμφάνιση όλων

Η καμπάνια του Γερμανικού ΑΒDΑ και ο σύγχρονος ρόλος του Φαρμακοποιού