ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ
25 Αυγούστου, 2016
5 ligmena farmaka1
Πέντε χρόνια συλλογής οικιακών φαρμάκων μέσω των φαρμακείων
1 Σεπτεμβρίου, 2016
Εμφάνιση όλων

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 33 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4368/2016

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝ.ΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙ.Ν ΥΓΕΙΑΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚ.Σ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 26-8-2016

Αρ. Πρωτ.: ΔΒ4Α/οικ.32695

 Δ/ΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Π.Πατεράκης

ΤΗΛ.: 210-8110673 FAX: 210-8110694

Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, 151 23, Μαρούσι

E-mail: [email protected]

ΠΡΟΣ

1. ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ

2. Αποκεντρωμένα Γραφεία

Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ.

3. Υγειονομικές Περιφέρειες

4. Στρατιωτικά Νοσοκομεία

5. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

6. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο

7. ΗΔΙΚΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Γραφείο Προέδρου

2. Γραφείο Αντιπροέδρου

3. Γραφείο Γεν. Διευθυντή

4. Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ

5. ΚΜΕΣ

6. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΟΠΥΥ

7. Δ/νση Ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ

Θέμα: «Σχετικά με την φαρμακευτική κάλυψη δικαιούχων του άρθρου 33 του

νόμου 4368/2016».

Σχετικό:

1. Άρθρο 33 του νόμου 4368/2016, «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού

έργου και άλλες διατάξεις».

2. Υπουργική Απόφαση Α3(γ)/ΓΠ/ΟΙΚ.25312 (ΦΕΚ 908/Β/04-04-2016), «Ρυθμίσεις για τη

διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας ».

3. Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας με αρ. πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.39364/31-5-2016.

4. Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας με αρ. πρώτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/15-7-2016.

5. Έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με αρ. πρώτ. οικ. 3010/4-8-2016.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων 1 έως 4, σχετικά με την περίθαλψη δικαιούχων του

άρθρου 33 του νόμου 4368/2016, με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο 5 του Υπουργείου Υγείας

διευκρινίζονται τα παρακάτω:

-Οι δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016 για τους οποίους ισχύει η παροχή της

μηδενικής συμμετοχής στο κόστος φαρμακευτικής αγωγής (πρώην κάτοχοι βιβλιαρίου Οικονομικά

Αδύναμου ή Ανασφάλιστου, Ανασφάλιστοι που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, μέλη ευάλωτων

κοινωνικών ομάδων) θα προμηθεύονται τα νευρολογικά και ψυχιατρικά φάρμακα τους από 

φαρμακεία των δημόσιων νοσοκομείων.

-Οι υπόλοιποι δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016 θα προμηθεύονται τα συγκεκριμένα

φάρμακα και από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

– Η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους θα γίνεται για τους ανασφάλιστους με τον ίδιο

τρόπο όπως για τους ασφαλισμένους, σύμφωνα με το άρθρο 33 του νόμου 4368/2016, δηλαδή

από τα νοσοκομεία και από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

                                                 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

K.A.A.

O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ