ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 33 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4368/2016
31 Αυγούστου, 2016
Κατάλογος Μελών του ΦΣΡ με δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες 2016
9 Σεπτεμβρίου, 2016
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 33 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4368/2016
31 Αυγούστου, 2016
Κατάλογος Μελών του ΦΣΡ με δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες 2016
9 Σεπτεμβρίου, 2016
Εμφάνιση όλων

Πέντε χρόνια συλλογής οικιακών φαρμάκων μέσω των φαρμακείων

5 ligmena farmaka1

(ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 31/08/2016)

Μέσα στην τελευταία πενταετία έγινε εφικτή όχι μόνο η εναπόθεση των οικιακών φαρμάκων στους ειδικούς κάδους συλλογής που υπάρχουν σε όλα τα φαρμακεία της χώρας, αλλά ειδικά στην πόλη μας έγινε δυνατή η συγκέντρωση και διαλογή εξ αυτών, όλων εκείνων των συσκευασιών φαρμάκων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη.

Οι ποσότητες των οικιακών φαρμάκων της πόλης των Χανίων συλλέγονται στους ειδικούς πράσινους κάδους εντός των φαρμακείων. Από εκεί, σε ορισμένα χρονικά διαστήματα, παραλαμβάνονται από την Συνεταιριστική Φαρμακαποθήκη Χανίων (ΣΥΦΑΧ) η οποία έχει την ευθύνη παραλαβής των σφραγισμένων κάδων και συλλογής του περιεχομένου τους. Το περιεχόμενό τους μεταφέρεται στο Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης Χανίων, που συλλέγει όλα εκείνα τα φάρμακα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη για τις ανάγκες των άπορων συνανθρώπων μας. Τα υπόλοιπα φάρμακα, τα ληγμένα δηλαδή, παραδίδονται από την Φαρμακαποθήκη στην ειδικά διαμορφωμένη μονάδα του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) στη Μαγούλα Αττικής. Τα δίκτυα αυτά, όπως του ΣΥΦΑΧ, έχουν την αρμοδιότητα προσωρινής φύλαξης των συλλεχθέντων στις αποθήκες τους, έως την τελική τους μεταφορά στις εγκαταστάσεις της ΙΦΕΤ Α.Ε. Τη συνολική ευθύνη υλοποίησης των ανωτέρω φέρει η ΙΦΕΤ Α.Ε., υπό την εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.

Συνεπώς, αυτό που πρέπει να περάσουμε ως μήνυμα είναι να αφομοιωθεί στην καθημερινότητα των πολιτών, η συνήθεια και μέριμνα για διάθεση των υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως στους προαναφερθέντες κάδους συλλογής και όχι μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Σαφώς κάτι τέτοιο απαιτεί συνεχή εκπαίδευση και προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους: φαρμακοποιούς, φορείς και βέβαια πολίτες. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Για το Φαρμακευτικό Σύλλογο Χανίων,

Ο Πρόεδρος Κατσαράκης Εμμανουήλ