Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει ανακοινώσεις και εγκυκλίους για τα ασφαλιστικά ταμεία, πριν τη σύσταση του ΕΟΠΥΥ.

Αποτελεί πλέον ενότητα αρχείου, η οποία και σε λίγο καιρό ενδεχομένως να καταργηθεί.

8 Νοεμβρίου, 2011

Μη αποζημίωση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΘΕΜΑ: «Μη αποζημίωση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, όπως αυτές ορίζονται στην εκδοθείσα από τον ΕΟΦ Περίληψη Χαρακτηριστικών του Φαρμακευτικού Προϊόντος, από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» Αριθ. Πρωτ. Γ55/780 […]
8 Νοεμβρίου, 2011

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Από 01/06/10 τα ΜΥ.ΣΥ.ΦΑ. δεν θα αποζημιώνονται από το ΙΚΑ

Αριθ. Πρωτ. Γ55/769 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα για τη διάθεση των οποίων δεν απαιτείται ιατρική συνταγή (Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ) » Σχετικό: 1.Το Φ.42000/οικ.13094/1592/18.05.2010 έγγραφο του Υπουργείου […]
8 Νοεμβρίου, 2011

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Τροποποίηση της διαδικασίας χορήγησης αναλώσιμων υλικών για το διαβήτη

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση αναλώσιμων υλικών για διαβήτη». Στα πλαίσια εξορθολογισμού του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και της περιστολής των δαπανών υγείας, τροποποιείται η διαδικασία […]