Σχετικά με την εκτέλεση συνταγών που έχει παρέλθει το πενθήμερο εκτέλεσή τους