ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Ν.1729 ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
30 Ιανουαρίου, 2014
Διευκρίνηση για τον τρόπο υποβολής ΕΟΠΥΥ Ιανουαρίου
4 Φεβρουαρίου, 2014
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Ν.1729 ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
30 Ιανουαρίου, 2014
Διευκρίνηση για τον τρόπο υποβολής ΕΟΠΥΥ Ιανουαρίου
4 Φεβρουαρίου, 2014
Εμφάνιση όλων

Ενημέρωση για τον νέο τρόπο υποβολής συνταγών ΕΟΠΥΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 Τ.Κ. 712 01

ΤΗΛ: 2810-221020

 

 

                                                                                              Ηράκλειο, 03/02/2014

 

Ενημέρωση για τον νέο τρόπο υποβολής συνταγών ΕΟΠΥΥ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Για το τρόπο υποβολής συνταγών ΕΟΠΥΥ μηνός Ιανουαρίου σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η συγκεντρωτική κατάσταση των φαρμάκων περιλαμβάνει όλα τα φάρμακα, είτε είναι ΦΥΚ, είτε πρόκειται για εμβόλια. Στο τελικό ποσό εμπεριέχεται το 1 Ευρώ ανά συνταγή που κρατήθηκε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των συνταγών από τους ασφαλισμένους, και αυτό το ποσό πρέπει να αφαιρεθεί ώστε να έχουμε το τελικό πληρωτέο ποσό από τον ΕΟΠΥΥ. Τα προγράμματα του φαρμακείου, έχουν ήδη ενημερωθεί.

Η συγκεντρωτική κατάσταση περιέχει όλα τα φάρμακα, εντούτοις στο πεδίο των τιμολογίων σας εμφανίζει δύο τιμολόγια. Το ένα αφορά τα εμβόλια (ορούς, κλπ) και το άλλο τα υπόλοιπα φάρμακα. Τα δυο αυτά τιμολόγια θα πάρουν τη θέση του ενός τιμολογίου που εκδίδαμε για τα φάρμακα του ΕΟΠΥΥ και το άθροισμα τους θα πρέπει να ισούται με το αιτούμενο της συγκεντρωτικής κατάστασης που θα εκδώσετε από το πρόγραμμά σας ΜΕΙΟΝ την συνολική επιβάρυνση του ενός ευρώ ανά συνταγή (όποτε αυτό χρεώνεται και όσο χρεώνεται).

 

 

                                       Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Η.

 

     Ο Πρόεδρος                                                                    Η Γραμματέας

 

Τσικανδηλάκης Γιάννης                                                      Σκουλά Κάλλια