Ενημέρωση για τον νέο τρόπο υποβολής συνταγών ΕΟΠΥΥ
3 Φεβρουαρίου, 2014
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Φ.Σ.ΧΑΝΙΩΝ 01-02-2014
4 Φεβρουαρίου, 2014
Εμφάνιση όλων

Διευκρίνηση για τον τρόπο υποβολής ΕΟΠΥΥ Ιανουαρίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 Τ.Κ. 712 01

ΤΗΛ: 2810-221020

                                                                                                                                      Ηράκλειο, 04/02/2014

 

Συνάδελφοι,

Σας διευκρινίζουμε πως:

 

Τα τιμολόγια προς κατάθεση για τις συνταγές Ιανουαρίου 2014 πρέπει να είναι συνολικά 3.

Το πρώτο θα αφορά μόνο τα εμβόλια, το δεύτερο τα υπόλοιπα φάρμακα, και το τρίτο τα αναλώσιμα. Και τα 3 θα πρέπει να συνοδεύονται από 2 φωτοτυπίες τους έκαστο.

Επίσης, θα καταθέσετε μια συνολική συγκεντρωτική κατάσταση για εμβόλια και φάρμακα (αυτή που σας βγάζει το πρόγραμμά σας) και το αποδεικτικό από το edapy για τα αναλώσιμα, συνοδευόμενα με 2 φωτοτυπίες τους το καθένα.

Όλα τα παραπάνω τα θα πρέπει να χωριστούν σε πακέτα κατά τον παλαιό τρόπο (Α πακέτο, Β πακέτο κλπ).

Επιπλέον, μην ξεχνάτε να συμπληρώνετε τον αριθμό σύμβασης στο αντίστοιχο πεδίο της σσυγκεντρωτικής κατάστασης, αλλά και στους φακελους κατάθεσης ΕΟΠΥΥ.

 

 

                                               Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Η.

 

     Ο Πρόεδρος                                                                         Η Γραμματέας

 

 

Τσικανδηλάκης Γιάννης                                                         Σκουλά Καλλιόπη