Διευκρίνηση για τον τρόπο υποβολής ΕΟΠΥΥ Ιανουαρίου
4 Φεβρουαρίου, 2014
ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΟΠΥΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
4 Φεβρουαρίου, 2014
Διευκρίνηση για τον τρόπο υποβολής ΕΟΠΥΥ Ιανουαρίου
4 Φεβρουαρίου, 2014
ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΟΠΥΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
4 Φεβρουαρίου, 2014
Εμφάνιση όλων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Φ.Σ.ΧΑΝΙΩΝ 01-02-2014

                                            ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Φ.Σ.ΧΑΝΙΩΝ 01-02-2014

1. Ενημέρωση Νίκου Κατσαντώνη από ΟΣΦΕ :

Mειώσεις τιμών φαρμάκων από 2,5%, 5%, 10%, 15% ανά κατηγορία ανάλογα την αρχική λιανική τιμή, που μεσοσταθμικά μεταφράζεται σε μείωση 11%. Οι συνολικές απώλειες είναι πολύ μεγάλες-προβληματισμός για τη βιωσιμότητα φαρμακείων και την αναπλήρωση των απωλειών από τις φαρμακαποθήκες μέσα στο έτος. Βάσιμες ανησυχίες για συνακόλουθες εκτεταμένες ελλείψεις.

2. Ενημέρωση από ΔΕΗ Ηρακλείου :

Στη συνεχή επικοινωνία που έχουμε με τον ΕΟΠΥΥ Ηρακλείου για το θέμα των πληρωμών της ΔΕΗ, μας ζητήθηκαν εκ νέου συμπληρωματικά στοιχεία για συγκεκριμένους λογαριασμούς φαρμακείων. Για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση και ταλαιπωρία των φαρμακοποιών επικαλούνται τις διαδικασίες που ακολουθούνται – και συμβαίνουν πάντα όπως λένε – στις αρχές κάθε χρόνου. «Με εμάς ασχολούνται αποκλειστικά» όπως ισχυρίζονται, και θα έχουμε νεώτερη ενημέρωση «όταν θα υπάρχει κάτι καλό να μας πουν». Ο ΦΣΧ θα συνεχίσει να ασκεί πίεση για την ταχύτερη αποπληρωμή.

3. Για τις συνταγές του Γηροκομείου Χανίων :

Λάβαμε την διαβεβαίωση για την ταχύτερη εναλλαγή των φαρμακείων στη λίστα των προμηθευτών του Γηροκομείου με ταυτόχρονη αλλαγή του ορίου εκτέλεσης συνταγών στο ύψος των 1500 ευρώ ανά φαρμακείο (σε συμμετοχές) από το αντίστοιχο ύψος των 4000 ευρώ που ήταν έως τώρα. Η καθυστέρηση στην εναλλαγή των φαρμακείων προέκυψε λόγω αποδοχής ως συνολικού ύψους δαπάνης ανά φαρμακείο, αυτού της συμμετοχής του Γηροκομείου στην δαπάνη. (από το σύνολο της αξίας των φαρμάκων ανά τιμολόγιο την οποία αρχικά πλήρωνε)

4. Για τις συνταγές κλινικών ΕΟΠΥΥ κάτω των 60 κλινών (πάνω από 60 κλίνες έχουν εσωτερικό φαρμακείο), ο οργανισμός επικαλείται κενό νόμου στον ενιαίο κανονισμό λειτουργίας του, σε σχέση με την εναλλαγή των φαρμακείων που εκτελούν αυτές τις συνταγές κάθε μήνα όπως γίνονταν επί ΙΚΑ. Ενημερώσαμε τον ΠΦΣ σχετικά. Για τις φυλακές Χανίων η προμήθεια φαρμάκων γίνεται μέσω του ΣΥΦΑ μετά από σχετική τροποποίηση της νομοθεσίας.

5. Σύμφωνα με τη φαρμακευτική νομοθεσία η πώληση φαρμάκων γίνεται αποκλειστικά στα φαρμακεία δια χειρός φαρμακοποιού. Απαγορεύεται η διάθεση τους από άλλα σημεία πώλησης ή κατά τρόπο ο οποίος δεν διασφαλίζει την ενεργό παρουσία φαρμακοποιού (eshop, αυτόματοι πωλητές). Αυτή την ώρα που ο κλάδος δίνει μάχη για την διατήρηση της επαγγελματικής μας πρέπει όλα τα μέλη να τηρούν την κείμενη νομοθεσία και να μην υποπίπτουν σε παρατυπίες.

6. Όσα ιδιωτικά φαρμακεία αγόρασαν φάρμακα απ’ ευθείας από φαρμακευτικές εταιρείες, θα αποστέλλουν, αντίστοιχα, ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Φαρμάκου ΕΟΠΥΥ ([email protected]), έως την πέμπτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, αναλυτικές καταστάσεις στις οποίες θα καταγράφονται τα εν λόγω φαρμακευτικά σκευάσματα (είδος, ποσότητα) καθώς και την ποσότητα από αυτά που χορήγησαν σε ασφαλισμένους του Οργανισμού. Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω αφορούν μόνο στα συνταγογραφούμενα και αποζημιούμενα από τον ΕΟΠΥΥ φαρμακευτικά σκευάσματα.

7.   Ενημερωτικό δελτίο – Συντονιστικό ΦΣ Κρήτης.

Ο Πρόεδρος, ο γραμματέας και οι εκλέκτορες του ΠΦΣ όλων των συλλόγων της Κρήτης παραβρέθηκαν μετά από κάλεσμα του συντονιστικού οργάνου στο Ρέθυμνο την Κυριακή 26-1-2014 όπου συζήτησε τα τρέχοντα θέματα που αφορούν το επάγγελμα και κατέληξε από κοινού στις εξής αποφάσεις

  1. Διαφύλαξη του συντονιστικού οργάνου των Φ.Σ. Κρήτης και ενίσχυση του ρόλου του διαμέσου ουσιαστικής συνεργασίας των Δ.Σ των συλλόγων.
  2. Συλλογή προσφορών για δημιουργία νέου site των Φ.Σ. Κρήτης.
  3. Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ. : Ενίσχυση της επικοινωνιακής πολιτικής προς το κοινό. Δημιουργία αφίσας με σύντομο και σαφές μήνυμα, από κοινού για όλους τους Φ.Σ. Κρήτης, η οποία θα μοιραστεί σε όλα τα φαρμακεία της Κρήτης προκειμένου να τοποθετηθεί στις προσόψεις τους.
  4. Ωράριο : Αίτημα προς ΠΦΣ και Υπουργείο Υγείας για την κατοχύρωση των εξής βασικών σημείων :

– Το ωράριο των φαρμακείων να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κατά τόπους Φαρμακευτικών Συλλόγων, οι οποίοι θα το καταρτίζουν λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές, πληθυσμιακές και λοιπές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Ο μέγιστος αριθμός εβδομαδιαίας λειτουργίας των φαρμακείων να είναι 48 ώρες. Υπέρβαση του 48ωρου, στην περίπτωση των ενταγμένων στο διευρυμένο ωράριο φαρμακείων, να προϋποθέτει την ύπαρξη δεύτερου φαρμακοποιού.          

     5.   Κατάθεση αιτήματος στον Π.Φ.Σ. για ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της

           θεσμοθέτησης του νέου Κώδικα Φαρμακευτική Δεοντολογίας και κατά πόσο έχει

           ενημερωθεί ο υπουργός υγείας κ. Γεωργιάδης σχετικά με το ζήτημα.

      6.    Σύνταξη και κατάθεση από κοινού αιτήματος – πρότασης με αποδέκτες Π.Φ.Σ. και Υπουργό υγείας, το οποίο θα    εισηγείται :

Α) Την κατάργηση του παράλογου και άδικου μέτρου του πλαφόν στη συνταγογράφηση

     των ιατρών (80% συγκριτικά με το 2013). Ως ισοδύναμο μέτρο για τη συγκράτηση  

     της φαρμακευτικής δαπάνης, θέτουμε την καταπολέμηση της υπερσυνταγογράφησης

     μέσω της επιβολής απαγορευτικής ρήτρας για κάθε περίπτωση παρατυπιών στο

     σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και την ουσιαστική εφαρμογή των

     θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

Β) Την κατηγοριοποίηση των φαρμάκων με επιστημονικά-φαρμακολογικά κριτήρια.

     Ο ρόλος και του φαρμακοποιού και του φαρμακείου να είναι σταθερός και

     αδιαπραγμάτευτος για όλα τα φάρμακα, είτε αυτά ονοματίζονται Φ.Υ.Κ. , είτε

                   Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ., είτε εμβόλια και βιολογικοί παράγοντες, είτε διαφορετικά.

                  O Πρόεδρος                                                                   Η Γραμματέας

         Κατσαράκης Εμμανουήλ                                                      Μουντάκη   Ελένη