ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΟΠΥΥ 2014
30 Ιανουαρίου, 2014
Ενημέρωση για τον νέο τρόπο υποβολής συνταγών ΕΟΠΥΥ
3 Φεβρουαρίου, 2014
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΟΠΥΥ 2014
30 Ιανουαρίου, 2014
Ενημέρωση για τον νέο τρόπο υποβολής συνταγών ΕΟΠΥΥ
3 Φεβρουαρίου, 2014
Εμφάνιση όλων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Ν.1729 ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Ηράκλειο, 27/01/2014

 

       Προς όλα τα μέλη του ΦΣΗ

 

Σχετικά με τα φάρμακα του Ν.1729 περί ναρκωτικών

 

 

Συνάδελφοι,

         Όπως σας έχουμε ενημερώσει πρέπει κάθε χρόνο μέχρι 15 Ιανουαρίου να καταθέτουμε την ετήσια κατάσταση χορηγηθέντων φαρμάκων του Ν.1729.

Η μη κατάθεση της επιφέρει σημαντικές κυρώσεις σε έλεγχο που πιθανόν να γίνει στο φαρμακείο μας.

         Όσοι νέοι συνάδελφοι δεν έχετε πάρει έγκριση από το υπουργείο υγείας, για να προμηθευτείτε ναρκωτικά παρακαλείστε όπως προσέλθετε στη δ/νση δημόσιας υγείας (υγειονομικό) για να κάνετε αίτηση και να τα προμηθευθείτε.

         Οι συνάδελφοι που έχετε ναρκωτικά τα οποία έχουν λήξει, είστε υποχρεωμένοι έως 31/01/14 να τα παραδώσετε προς καταστροφή στο Βενιζέλειο και το πρωτόκολλο καταστροφής πρέπει να το επισυνάψετε στην κατάσταση ναρκωτικών που θα καταθέσετε την επόμενη χρονιά.

                                             Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Η.

 

     Ο Πρόεδρος                                                                         Η Γραμματέας

 

 

Τσικανδηλάκης Γιάννης                                                       Σκουλά Καλλιόπη