Απάντηση ΠΦΣ για την υποχρέωση εφημεριών και για το διευρυμένο ωράριο
30 Οκτωβρίου, 2014
Επιστολή για την απώλεια του συνεργάτη του ΠΦΣ κ. Γιάννη Παπαγεωργίου
3 Νοεμβρίου, 2014
Εμφάνιση όλων

ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΣΑΥ 2015

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΤΣΑΥ-ΕΤΑΑ πρέπει να συνδεθείτε με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο www.tsay.gr  προκειμένου να διαπιστώσετε αν έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά για εσάς και τα προστατευόμενα παιδιά που έχουν γεννηθεί έως 31-12-1996,  η θεώρηση του 2015 στο πεδίο βιβλιάρια του Ηλεκτρονικού σας φακέλου (Η.Φ.Α).

Αναλυτικές Οδηγίες

Οδηγίες Εγγραφής