25 Σεπτεμβρίου, 2013

Δημοσίευση κειμένου των υπαλλήλων της Περιφερειακής Δ/νσης ΕΟΠΥΥ Ηρακλείου

“Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει “ στη δημόσια υγεία Ασφαλισμένε, συνταξιούχε, άνεργε συμπολίτη Με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ στις 10.09.2013, ο έλεγχος των παρόχων υγείας (ιδιωτικές […]