25 Ιουνίου, 2014

Διευκρινίσεις για τον καθορισμό του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

ΕΟΠΥΥ: «Διευκρινίσεις για τον καθορισμό του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού».   Σας υπενθυμίζουμε ότι η χορήγηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού προβλέπεται στο άρθρο 9 της υπ’αρ.ΕΜΠ5/17-11-2012 (ΦΕΚ 3054/Β΄/18-11-2012) […]