21 Ιανουαρίου, 2013

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ REBATE , ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Υπάρχουν οι εξής κατηγορίες βεβαιώσεων για τις οποίες σας ενημερώνουμε πως θα τις χειριστείτε φοροτεχνικά: 1. Βεβαιώσεις για την παρακράτηση rebate σύμφωνα με το N. 3918/11 […]