ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ REBATE , ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18/03/2013
18 Ιανουαρίου, 2013
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΑΔ
21 Ιανουαρίου, 2013
Εμφάνιση όλων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ REBATE , ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Υπάρχουν οι εξής κατηγορίες βεβαιώσεων για τις οποίες σας ενημερώνουμε πως θα τις χειριστείτε φοροτεχνικά:

1. Βεβαιώσεις για την παρακράτηση rebate σύμφωνα με το N. 3918/11 άρθρο 34 που αφορούν στον ΕΟΠΥΥ πληρωμές εντός του έτους 2012.

(Έχουν ήδη αποσταλεί στους Συλλόγους για διανομή).

2. Για την έκπτωση του 3,5% σύμφωνα με τον Ν. 4038 /2012 άρθρο 34 που αφορά στις παλαιές οφειλές του ΟΠΑΔ για τις οποίες οι πληρωμές ολοκληρώνονται τέλος Ιανουαρίου 2013 δεν θα υπάρξει βεβαίωση και ο υπολογισμός του ποσού θα γίνει από τον κάθε φαρμακοποιό.

(Αφαίρεση του εισπραχθέντος ποσού από το αιτούμενο).

3. Βεβαιώσεις rebate για τον ΟΓΑ σύμφωνα με το Ν. 3918/11 άρθρο 34, που αφορούν στους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2011 και που αποπληρώθηκαν μέσα στο έτος 2012, τις οποίες θα παραλάβουμε στην ερχόμενη εβδομάδα.

4. Τέλος, περικοπές συνταγών ή φαρμάκων που συνοδεύονται από νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εκδίδουμε ξεχωριστό πιστωτικό τιμολόγιο, κατά περίπτωση, με ημερομηνία 31/12/2012 όπου αποφορολογούμε το ποσό με 6,5% προκειμένου το τελικό ποσό του παραστατικού να συμπίπτει με το ποσό της βεβαίωσης ή της έκπτωσης ή της περικοπής.

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση, επικοινωνήστε με το λογιστή σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ