ΣΔ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Σ.Δ.
30 Δεκεμβρίου, 2016
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Σ.ΔΙΑΒΗΤΗ
2 Ιανουαρίου, 2017
Εμφάνιση όλων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΔΕΚ 2016

Ηράκλειο, 02/01/2017

Προς όλα τα μέλη του ΦΣΗ    

 

Ενημέρωση για την κατάθεση των συνταγών Δεκεμβρίου 2016

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Σας ενημερώνουμε ότι μέσα από την διαδικτυακή πύλη του ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ (WWW.EOPYYKMES.GR) θα εκτυπώσετε την βεβαίωση παρακρατήσεων REBATE, ασφαλιστικών εισφορών καθώς επίσης πιθανών περικοπών για το έτος 2016. (όπως κάναμε και πέρση)

Η βεβαίωση περιέχει δηλαδή μέχρι και τέσσερα ποσά:

1. Ποσό rebate με ΦΠΑ 6%,

2. Ποσό rebate με ΦΠΑ 13%,

3. Ασφαλιστικές εισφορές,

4. Τυχόν περικοπές

Ως εκ τούτου θα πρέπει να εκδώσετε πιστωτικό τιμολόγιο προς τον ΕΟΠΥΥ και σας υπενθυμίζουμε τα εξής :

Α).- Tα ποσά rebate συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ, το οποίο αποφορολογείται με βάση την ισχύουσα κλίμακα, ότι δηλαδή αναφέρει ή 6% ή 13%.

Β). Το πιστωτικό τιμολόγιο δύναται να είναι ένα που θα περιέχει τα rebate με τα δύο ΦΠΑ, και τις πιθανές περικοπές (εννοείται ότι θα αναφέρονται όλα αναλυτικά στο τιμολόγιο).

Γ). Το πιστωτικό τιμολόγιο, πρέπει να εκδοθεί προς ΕΟΠΥΥ με ημερομηνία 31/12/16, επίσης θα πρέπει να υποβληθεί με την κατάθεση συνταγών του μηνός Δεκεμβρίου 2016 και να σημειωθεί οπωσδήποτε στο Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής Συνταγών ΕΟΠΥΥ ανάλογα με το πόσα πιστωτικά έχετε εκδώσει. Αν έχετε εκδώσει 1 βάζετε τον αριθμό 1, εάν 2 βάζετε 2 κ.ο.κ.

Πουθενά στο συνοδευτικό δεν αναφέρεται το ποσό του πιστωτικού.

Το ή τα πιστωτικά τιμολόγια με συραμμένη τη βεβαίωση παρακρατήσεων REBATE τα υποβάλλονται μαζί με τα άλλα τιμολόγια του ΕΟΠΥΥ στο πακέτο Α.

Σημείωση : προσοχή, πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδουμε μόνο για τα ποσά rebate και για τυχόν περικοπές. ΟΧΙ για ασφαλιστικές εισφορές.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΥΠΕΤ

Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι τώρα πρέπει να καταθέσετε τις τυχόν συνταγές ΤΥΠΕΤ, που έχετε εκτελέσει μέσα στο 2016, κατά προτίμηση με τιμολόγιο 31/12/16. Αν οι συνταγές αυτές κατατεθούν τους επόμενους μήνες θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες.

Ο Πρόεδρος                                                                 O Γραμματέας

Γιάννης Τσικανδηλάκης                                             Αριστοτέλης Σκουντάκης