ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΔΕΚ 2016
2 Ιανουαρίου, 2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ & ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
3 Ιανουαρίου, 2017
Εμφάνιση όλων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Σ.ΔΙΑΒΗΤΗ

ΠΦΣ 02/2017: …..”Επομένως από σήμερα 2 Ιανουαρίου χορηγούμε όλα τα ιατροτεχνολογικά  προϊόντα καθώς και τα σκευάσματα ειδικής διατροφής με την γνωστή διαδικασία χορήγησης φαρμάκων”

Ειδικά για τα αναλώσιμα σακχαρώδους διαβήτη:

·                   “…….καταργείται η διαδικασία μέσω e-dapy όπως την γνωρίζαμε και  αντικαθίσταται από μια νέα  διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων. Οι αλλαγές θα αφορούν εσωτερικές παραμετροποιήσεις του συστήματος οι οποίες δεν θα μεταβάλλουν την λειτουργικότητα του e-dapy όπως το γνωρίζουμε

·      Μέχρι την πλήρη λειτουργία του συστήματος εκτελούμε προσωρινά, χειρόγραφα  τις γνωματεύσεις των αναλωσίμων του σακχαρώδους διαβήτη , με δυνατότητα καταχώρησης στο λογισμικό του φαρμακείου πχ PHARMACON, ΙΛΥΔΑ , SMARTWARE, EUROPHARMACY κλπ

Τις αμέσως επόμενες  ημέρες  θα λάβετε περισσότερες και πιο αναλυτικές οδηγίες για την καταχώρηση των συνταγών. Πρέπει να επισημάνουμε ότι για την κατάθεση των χειρόγραφων συνταγών  και την πληρωμή  τους, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παραλαβή των νέων barcode  και η καταχώρησή τους στο νέο σύστημα με τα νέα barcode.”