ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Φ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 08/12/2013
9 Δεκεμβρίου, 2013
ΝΕΟ ΔΣ ΦΣΗ & ΔΙΛΟΦΑΡΗΡ
13 Δεκεμβρίου, 2013
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Φ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 08/12/2013
9 Δεκεμβρίου, 2013
ΝΕΟ ΔΣ ΦΣΗ & ΔΙΛΟΦΑΡΗΡ
13 Δεκεμβρίου, 2013
Εμφάνιση όλων

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ   ΙΛΥΔΑ Α.Ε.   ΠΡΟΣ  ΦΑΡΜAKEYTIΚΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ ΧΑΝΙΩΝ

Θέμα : Υποστήριξη μελών συλλόγου σας σχετικά με την χρήση και αξιοποίηση του λογισμικού φαρμακείων Dioscourides

Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας, σας ενημερώνω ότι στα πλαίσια της καλής συνεργασίας μας με τον σύλλογο σας, η εταιρεία μας προτίθεται να παράσχει δωρεάν στα μέλη σας υπηρεσίες για την  χρήση και αξιοποίηση του λογισμικού φαρμακείων Dioscourides.

Ως έμπρακτη ενέργεια μας, προτιθέμεθα να παρευρεθούμε (με επιλεγμένη ομάδα τεχνικών μας) στα Χανιά την 14η και 15η Δεκεμβρίου 2013 (Σάββατο και Κυριακή).

Θα είμαστε καθ’ όλη την διάρκεια των παραπάνω αναφερομένων ημερών στην αίθουσα (αμφιθέατρο) του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Χανίων, όπου θα σας παρουσιάσουμε αναλυτικά τις σύγχρονες δυνατότητες του λογισμικού φαρμακείου Dioscourides και θα επιλύσουμε οποιεσδήποτε απορίες σας που σχετίζονται με την χρήση και αξιοποίηση του λογισμικού.

Επίσης, τεχνικό προσωπικό μας θα είναι στην διάθεση των μελών σας για επιτόπιες επισκέψεις στα φαρμακεία προκειμένου να ελέγξουμε την ορθότητα της εγκατάστασης του εξοπλισμού καθώς και την προσαρμογή του στις ανάγκες των μελών σας όπως αυτές θα προσδιοριστούν κατά την διάρκεια της επιτόπιας επίσκεψης μας σε κάθε φαρμακείο.

Εφόσον απαιτηθεί και υπάρχει το απαραίτητο ενδιαφέρον, η ομάδα της ΙΛΥΔΑ θα παραμείνει στα Χανιά και πέραν του ΣαββατοΚύριακου.

Επίσης, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την συνεργασία μας με τοπική εταιρεία πληροφορικής (στα Χανιά) η οποία να μπορεί να σας υποστηρίζει στις περιπτώσεις που τα μέλη σας φαρμακοποιοί το κρίνουν σκόπιμο.