ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Φ.Σ.ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 08/12/2013
9 Δεκεμβρίου, 2013
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
12 Δεκεμβρίου, 2013
Εμφάνιση όλων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Φ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 08/12/2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 08/12/2013

Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται 9 μέλη:

Κατσαράκης Εμμανουήλ  24

Κατσαντώνης Νικόλαος   15

Ραϊσάκης Κωνσταντίνος  13

Καμαριανάκης Χρήστος   10

Βαλυράκης Στυλιανός   8

Μουντάκη Ελένη   8

Καραβιτάκης Εμμανουήλ  7

Παπαδάκης Εμμανουήλ   5

Κυπραίου Μαρία   4

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγονται 3 τακτικά μέλη:

Tάγκα Λαμπρινή   28

Μαραγκουδάκη Σταυρούλα  21

Παπαδάκης Εμμανουήλ  11

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγονται 3 αναπληρωματικά μέλη:

Κόρακα Μακρίνα   17

Μαρινάκη Μαρία   13

Αθουσάκης Ζαχαρίας  11

Για τον  Π.Φ.Σ. Εκλέγονται:

Βαλυράκης Στυλιανός  με  αναπληρωματικό  Βάμβουκα Αναστάσιο   32

Κατσαντώνης Νικόλαος με αναπληρωματικό  Ποντικάκη Παναγιώτη   26

Μουντάκη Ελένη με αναπληρωματικό Καραβιτάκη Εμμανουήλ 24

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1.Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

ψήφισαν:  125

έγκυρα:   119

άκυρα:   4

λευκά:   2

σύνολο ψήφων: 125 – Έλαβαν:

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ” (74)-(6 ΕΔΡΕΣ)

1.Βαλυράκης Στυλιανός   8

2.Καμαριανάκης Χρήστος  10

3.Καραβιτάκης Εμμανουήλ  7

4.Κατσαντώνης Νικόλαος  15

5.Κατσαράκης Εμμανουήλ  24

6.Μουντάκη Ελένη  8

7.Παπαμιχελάκη Αικατερίνη  2

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ” (34)-(2 ΕΔΡΕΣ)

1.Αθουσάκης Ζαχαρίας   4

2.Λουπασάκης Μανώλης   3

3.Μποτωνάκη Αλεξάνδρα  2

4.Παπαδάκης Εμμανουήλ  5

5.Ραϊσάκης Κωνσταντίνος  13

6.Σακκά Ευαγγελία   1

7.Σόγιας Ιωάννης   3

8.Σταθόπουλος Αντώνης  3

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ” (10)-(1 ΕΔΡΑ)

1.Δερμιτζάκη Ελευθερία  2

2.Καρεφυλλάκη Ειρήνη   2

3.Κυπραίου Μαρία   4

4.Τζομπανάκη Αργυρώ  2

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΡΙΖΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ” (1)

1.Ρίζος Κωνσταντίνος  1

2.Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο:

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”   (Εκλέγει 2 θέσεις τακτικών και 2 αναπληρωματικών) 

               Τακτικά Μέλη

1.Μαραγκουδάκη Σταυρούλα  21

2.Τάγκα Λαμπρινή   28

         Αναπληρωματικά Μέλη

1.Κόρακα Μακρίνα   17

2.Μαρινάκη Μαρία   13

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ”  (Εκλέγει 1 θέση τακτικού και 1 αναπληρωματικού)

               Τακτικά Μέλη

1.Βλαχάκη Μαρία   8

2.Μποτωνάκης  Ιωάννης   6

3.Παπαδάκης  Εμμανουήλ  11

         Αναπληρωματικά Μέλη

1.Αθουσάκης Ζαχαρίας   11

2.Σταθόπουλος  Αντώνης    3

3.Φυτράκης  Παναγιώτης   5

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ”

                Τακτικά Μέλη

1.Καρεφυλλάκη  Ειρήνη

          Αναπληρωματικά Μέλη

1.Τζομπανάκη  Αργυρώ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΡΙΖΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ”

1.Ρίζος Κωνσταντίνος  

 

3.Για τον  Π.Φ.Σ.  

ψήφισαν:  125

έγκυρα:   118

άκυρα:   5

λευκά:   2

σύνολο ψήφων: 125 – Έλαβαν:

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  1”   (32)-(1 ΕΔΡΑ)

1.Βαλυράκης Στυλιανός – Βάμβουκας Αναστάσιος  

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  2”   (26)-(1 ΕΔΡΑ)

1.Κατσαντώνης Νικόλαος – Ποντικάκης Παναγιώτης 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  3”   (24)-(1 ΕΔΡΑ)

1.Μουντάκη Ελένη – Καραβιτάκης Εμμανουήλ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ”   (22)

1.Ραϊσάκης Κωνσταντίνος – Παπαδάκης Εμμανουήλ  

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ”  (11)

1.Δερμιτζάκη Ελευθερία – Τζομπανάκη Αργυρώ  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΡΙΖΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ”  (3)

1.Ρίζος Κωνσταντίνος