ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΟΠΥΥ 2014
30 Ιανουαρίου, 2014
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΟΠΥΥ 2014
30 Ιανουαρίου, 2014
Εμφάνιση όλων

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ        
               
               
Έστω ότι το αιτούμενο ποσό της ΣΚΠ ενός φαρμακείου είναι : 40.000,00  
από τα οποία για ΦΥΚ είναι : 2.000,00  
και για λοιπά φάρμακα είναι : 38.000,00  
ενώ εισέπραξε από τις συνταγές (λόγω του 1€) : 278,60  
               
Το τιμολόγιο πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:    
               
          6,50%  
      Αξία ΦΥΚ:   2.000,00  
      Αξία Λοιπών Φαρμάκων:   38.000,00  
               
               
      Συνολική Αξία (Φαρμακευτική Δαπάνη):   40.000,00 ßπρέπει να συμφωνεί με το “Αιτούμενο Ποσό” της ΣΚΠ
      Μείον (από συνταγές που υπόκεινται στο 1€):   278,60  
               
               
      Πληρωτέο από τον ΕΟΠΥΥ ποσό:   39.721,40  
               
      Καθαρή αξία (Πληρωτέου Ποσού):   37.297,09  
      ΦΠΑ (Πληρωτέου Ποσού):   2.424,31  
               
               
          39.721,40  
               
               
               
Η έκπτωση επί τιμολογίου θα υπολογιστεί και θα παρακρατηθεί από το ΚΜΕΣ