Πρόσθετες διευκρινήσεις για εκτέλεση συνταγών στον ΕΟΠΥΥ