Διευκρινήσεις προς ΠΦΣ για την υποβολή συνταγών Ιανουαρίου

Απόδοση δαπάνης από ασφαλισμένο του ΕΟΠΥΥ για φάρμακα και αναλώσιμα
13 Ιανουαρίου, 2012
Πρόσθετες διευκρινήσεις για εκτέλεση συνταγών στον ΕΟΠΥΥ
16 Ιανουαρίου, 2012
Απόδοση δαπάνης από ασφαλισμένο του ΕΟΠΥΥ για φάρμακα και αναλώσιμα
13 Ιανουαρίου, 2012
Πρόσθετες διευκρινήσεις για εκτέλεση συνταγών στον ΕΟΠΥΥ
16 Ιανουαρίου, 2012
Εμφάνιση όλων

Διευκρινήσεις προς ΠΦΣ για την υποβολή συνταγών Ιανουαρίου