ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ
3 Ιουλίου, 2013
ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ICD-10
12 Ιουλίου, 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ
3 Ιουλίου, 2013
ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ICD-10
12 Ιουλίου, 2013
Εμφάνιση όλων

ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ICD-10

ΘΕΜΑ: ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ICD-10
Σχετικό: Το με αριθμό πρωτοκόλλου 19896/7-6-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Φαρμάκου ΕΟΠΥΥ
Σας ενημερώνουμε ότι με την Υπουργική Απόφαση ΓΠ οικ. 42927 (ΦΕΚ 1184/Β/15-05-2013) εγκρίθηκε ο θετικός κατάλογος του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν.3816/2010, ο οποίος εν συνεχεία τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση 47048 (ΦΕΚ 1240/Β/22-05-2013). Επισημαίνεται η ύπαρξη περιορισμών στη συνταγογράφηση δραστικών ουσιών συγκεκριμένων θεραπευτικών κατηγοριών.
Με βάση τα ανωτέρω οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων αποζημιώνονται για τη θεραπεία:
1.Πεπτικού έλκους με κωδικούς ICD-10 τους Κ25, Κ26, Κ27, Κ28
2. Γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης με κωδικό ICD-10 τον Κ21
3. Ως γαστροπροστασία σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης γαστροδωδεκαδακτυλικού έλκους με κωδικό ICD-10 τον Τ88.7
Η συνταγογράφηση των αναστολέων αντλίας πρωτονίων για ενδείξεις που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω δεν αποζημιώνεται.
Ο ΑΝ.ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ