ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΦΣΗ
29 Νοεμβρίου, 2014
EKTAΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΣΗ 02/12/2014
2 Δεκεμβρίου, 2014
Εμφάνιση όλων

ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 4/12ΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Επείγον μήνυμα από ΠΦΣ αναφέρει οριστική κατάθεση συνταγών έως και την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου. Βάσει των εγκυκλίων ΕΟΠΥΥ 38425/31-10-14 και 41793/26-11-14, της επιστολής 3344/27-11-14 του ΠΦΣ προς τους Φ.Σ. και της προφορικής επικοινωνίας μας με την τοπική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ σας ενημερώνουμε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν τις συνταγές:

ΝΕΟΣ  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1. Η Αίτηση προς τον ΕΟΠΥΥ

2.Φωτοαντίγραφο συγκεντρωτικής κατάστασης φαρμάκων

3.Φωτοαντίγραφο τιμολογίου φαρμάκων

4.Φωτοαντίγραφο τιμολογίου ανασφάλιστων Ν.4270/2014

5.Φωτοαντίγραφο τιμολογίου αναλωσίμων Σακχαρώδη Διαβήτη

6. Φωτοαντίγραφο Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής (ΣΣΥ)

7. Η Φορολογική Ενημερότητα

8. H Ασφαλιστική Ενημερότητα ΙΚΑ

                                      

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ένας φάκελος με τις συνταγές φαρμάκων και εμβολίων μαζί (ενιαία αρίθμηση). Οι συνταγές διαχωρίζονται στο μπλοκ των ηλεκτρονικά εκτελεσμένων και στο μπλοκ των χειρόγραφα εκτελεσμένων. Μέσα στο φάκελο θα υπάρχουν:

  1. Η Πρωτότυπη συγκεντρωτική κατάσταση
  2. Το Πρωτότυπο τιμολόγιο φαρμάκων
  3. Το Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής

Ένας υποφάκελος με τις συνταγές των ανασφαλίστων Ν.4270/2014 με ξεχωριστή αρίθμηση, χωρίς Συγκεντρωτική κατάσταση αλλά με ένα πρωτότυπο τιμολόγιο ανασφαλίστων του Νόμου 4270/2014 προς ΕΟΠΥΥ.

Ένας υποφάκελος με τις γνωματεύσεις αναλωσίμων Σακχαρώδη Διαβήτη μαζί με το πρωτότυπο τιμολόγιο αναλωσίμων προς τον ΕΟΠΥΥ και το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής υποβολής στο e-ΔΑΠΥ.