ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ
30 Μαΐου, 2014
Πρόταση για τήρηση αρχείου πληρωμών
3 Ιουνίου, 2014
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ
30 Μαΐου, 2014
Πρόταση για τήρηση αρχείου πληρωμών
3 Ιουνίου, 2014
Εμφάνιση όλων

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΣΑΥ 2014

Το Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α. με την απόφαση 287 θέμα 35 της 8/5/2014 συνεδρίασης και η Διοικούσα Επιτροπή Υγειονομικών με την  απόφαση αριθ.62/28-3-2014, ενέκρινε  τη φιλοξενία 2300 παιδιών, που ασφαλίζονται στον ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  και έχουν γεννηθεί από 1/1/2000 έως 31/12/2008 σε παιδικές κατασκηνώσεις με τις οποίες έχει συμβληθεί, για τρεις (3) περιόδους είκοσι δύο (22) ημερών η κάθε μία.

Η επιλογή των παιδιών θα γίνει με εισοδηματικά κριτήρια, όπως αναφέρεται στη σχετική αίτηση. Το όριο των 2300 παιδιών θα προκύψει από την συμπλήρωση του αριθμού των παιδιών σε συνδυασμό  με το Ε1. Για τον υπολογισμό του ποσού αθροίζονται όλα τα εισοδήματα ανεξάρτητα της πηγής που προέρχονται και για τους 2 συζύγους (μισθωτές υπηρεσίες , ελεύθερο επάγγελμα, ενοίκια, τόκοι καταθέσεων, ακαθάριστα έσοδα από ατομική επιχείρηση κ.λ.π.

Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση για την υποβολή του Ε1 και για καμιά κατηγορία ασφαλισμένων.

Από τις τυχόν κληρώσεις των υπεράριθμων παιδιών σε κατασκηνώσεις και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια εξαιρούνται και μόνο για αυτές , τα παιδιά των πολυτέκνων με την προσκόμιση της κάρτας πολυτέκνων, τα ορφανά, τα παιδιά των μονογονεϊκών οικογενειών , προσκομίζοντας υποχρεωτικά πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .    

            Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στην Κεντρική Υπηρεσία του Τομέα Υγειονομικών  στην Αθήνα, στη Δ/νση του Τομέα Υγειονομικών Θεσσαλονίκης, καθώς και στα Τμήματα, Γραφεία και  Αντιπροσωπείες του Τομέα Υγειονομικών  της Περιφέρειας, για την 1η, 2η3η 4η περίοδο από 6 Ιουνίου 8.00 π.μ  έως 12 Ιουνίου 13.00 μ.μ.  πέραν των οποίων καμία αίτηση δε θα γίνεται δεκτή

     Οι Υγειονομικοί που υποβάλλουν αίτηση θα έχουν μαζί τους απαραιτήτως το ασφαλιστικό τους βιβλιάριο, το Ε1 ή το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2013,τα βιβλιάρια ασθενείας των παιδιών θεωρημένα για το 2014τον Α.Μ.Κ.Α, καιμία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας, για κάθε παιδί προκειμένου να εκδοθεί από την Υπηρεσία η κάρτα κατασκηνωτή (η φωτογραφία στην κάρτα κατασκηνωτή μονογράφεται και σφραγίζεται από τον υπάλληλο).

  Η κάρτα κατασκηνωτή και η Υπεύθυνη Δήλωση προσέλευσης υπογράφονται από τους γονείς και είναι απαραίτητες για την παράδοση του παιδιού στην Κατασκήνωση.

 Επισημαίνουμε ότι  η Υπεύθυνη Δήλωση αποχώρησης δίδεται στον ασφαλισμένο για να συμπληρωθεί , να  υπογραφεί και να δοθεί στην κατασκήνωση κατά την αποχώρηση του παιδιού από αυτήν.

      Οι γονείς μπορούν να επισκεφθούν τις κατασκηνώσεις της προτίμησής τους για να έχουν άμεση αντίληψη των εγκαταστάσεων.

      Πληροφορίες παρέχονται  στο www.tsay.gr ,στο Ε.Τ.Α.Α.-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ στην Αθήνα , στη Δ/νση του Τομέα Υγειονομικών Θεσσαλονίκης στο τηλέφωνο 2310-513458, στο Τμήμα Πειραιά  210-4125805, καθώς και  στα Τμήματα Αχαΐας ,Ηρακλείου, Έβρου, Λάρισας, Ιωαννίνων, τα Γραφεία του Τομέα Υγειονομικών, Κοζάνης, Τρίπολης, Μαγνησίας, Φθιώτιδας ,Μυτιλήνης , Μεσσηνίας, Καρδίτσας, Ρόδου, Σερρών  και τις Αντιπροσωπείες  της Περιφέρειας.  

     Οι Υγειονομικοί που υποβάλουν αίτηση για κατασκήνωση, πρέπει να αναφέρουν ότι έχουν ενημερωμένο ηλεκτρονικό φάκελο ,θεωρημένα βιβλιάρια ασθενείας για το 2014 και ότι ο ίδιος και τα παιδιά του ασφαλίζονται μόνο στον Τομέα Υγείας Υγειονομικών.

    Επίσης σας πληροφορούμε ότι εξακολουθεί να  ισχύει για το Τομέα  η  μη συμμετοχή των ασφαλισμένων στο ημερήσιο τροφείο.

   Καταστάσεις με τις συμβεβλημένες κατασκηνώσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α και του Τομέα Υγειονομικών, όπου έχουν ήδη αναρτηθεί τα έντυπα των αιτήσεων, η υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης και αποχώρησης και η κάρτα κατασκηνωτή, μόλις εγκριθούν από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 

Πριν την έναρξη της 1ης κατασκηνωτικής περιόδου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. www.etaa.gr οι κατασκηνώσεις που τους έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας

ΠΡΟΣΟΧΗ!

  1. Πριν την έναρξη της 1ης κατασκηνωτικής περιόδου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. www.etaa.gr οι κατασκηνώσεις που τους έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας .Αν η κατασκήνωση της επιλογής σας δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο , ο Τομέας Υγειονομικών δεν θα καταβάλει την δαπάνη
  2. Να αναγράφεται το επώνυμο του/των παιδιού(-ών) στην αίτηση και ο Α.Μ.Κ.Α.
  3. Οι αιτήσεις  υποβάλλονται μόνο με το  σχετικό έντυπο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, www.tsay.gr.
  4. Δεν γίνονται δεκτές σε καμιά περίπτωση αλλαγές στην κατασκήνωση και την περίοδο που δηλώθηκε αρχικά.
  5. Υποβάλλεται χωριστή αίτηση για αδέρφια που επιθυμούν άλλη περίοδο ή άλλη κατασκήνωση.
  6. Στην αίτηση πρέπει υπάρχει σφραγίδα με το όνομα του υπαλλήλου  που την παραλαμβάνει.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 2014

ΓΙΑ 1Η ,2Η ,3Η , 4η*ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΠΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ

ΑΠΟ 1-1-2000 ΕΩΣ 31-12-2008

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ

ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ

* Η 4Η περίοδος αφορά τα Α.Μ.Ε.Α.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 2014

1.ΑΙΤΗΣΗ

2.ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ

ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 2014.

3.ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

4.ΤΟΝ Α.Μ.Κ.Α. ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

5.E1 ή ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΤΟΥΣ 2013 (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ www.tsay.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΦΑΤΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΒΑΦΤΙΣΗΣ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ Η ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ (ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ).