ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΣΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΤ
13 Ιουνίου, 2013
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ICD-10
21 Ιουνίου, 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΣΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΤ
13 Ιουνίου, 2013
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ICD-10
21 Ιουνίου, 2013
Εμφάνιση όλων

ΕΝΤΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΥΠΑΤΕ ΣΤΟN ΕΟΠΥΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με το Ν.4158/2013 αρ. φύλλου ΦΕΚ 126 4-6-2013: « Οι συνταξιούχοι του Ταμείου Συντάξεων και Πρόνοιας Προσωπικού ΑΤΕ που έχει ενταχθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την παρ.2 του άρθρου 38 του ν.3522/2006 καιτα μέλη οικογενειών αυτών, δικαιούνται από 1-6-2013  παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ, εφαρμοζομένων αναλόγων των διατάξεων που αφορούνστους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως προς την ασφάλιση, το ύψος των εισφορών και τη χορήγηση βιβλιαρίου υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος.»