ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Φ.Σ.Χ 14-4-2014
15 Απριλίου, 2014
Δελτίου Τύπου του Φ.Σ.Ρ. με θέμα «Γιατί οι ασφαλισμένοι έχουν αυξημένη συμμετοχή στο κόστος των συνταγών. »
15 Απριλίου, 2014
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Φ.Σ.Χ 14-4-2014
15 Απριλίου, 2014
Δελτίου Τύπου του Φ.Σ.Ρ. με θέμα «Γιατί οι ασφαλισμένοι έχουν αυξημένη συμμετοχή στο κόστος των συνταγών. »
15 Απριλίου, 2014
Εμφάνιση όλων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΦΣΧ 14-4-2014

 Σας παραθέτουμε τις κύριες αλλαγές του τρόπου κοστολόγησης των συμμετοχών οι οποίες έχουν ως συνέπεια τελικά την αύξηση των συμμετοχών των ασφαλισμένων και την εύλογη απορία τους για τη διαφορά που αυτές έχουν σε σχέση με τις αναγραφόμενες συμμετοχές (0%,10%,25%) τις οποίες σημειώνουν πάνω στην συνταγή οι Ιατροί:

«Σε κάθε θεραπευτική κατηγορία ορίζεται τιμή αναφοράς (ΤΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, η οποία αποτελεί την τιμή αποζημίωσης από τα ασφαλιστικά ταμεία και τον ΕΟΠΥΥ, όλων των προϊόντων της εκάστοτε κατηγορίας.Η ειδική επιτροπή κατάρτισης θετικού καταλόγου ….. υπολογίζει την τιμή αναφοράς για κάθε θεραπευτική κατηγορία χωριστά.» (ΦΕΚ 3356/Β/17-12-2012)

Με την απόφαση αυτή η τιμή αναφοράς για κάθε φάρμακο αντιστοιχίζεται όχι στο φτηνότερο γενόσημο όπως ίσχυε μέχρι τότε, αλλά στην κατώτατη τιμή για την ευρύτερη θεραπευτική κατηγορία στην οποία ανήκει το σκεύασμα.

 

Για τον υπολογισμό της τιμής αποζημίωσης του κάθε φαρμάκου χρησιμοποιείται ο ακόλουθος μαθηματικός τύπος: «Τιμή Αποζημίωσης Φαρμάκου = Τιμή Αναφοράς x ΑΗΔ.»(ΦΕΚ 2219/09-09-2013).(Να σημειωθεί ότι ΑΗΔ είναι Αριθμός των Ημερήσιων Δόσεων ενώ η τιμή αναφοράς προσδιορίζεται με βάση το ημερήσιο κόστος θεραπείας)

«Στις περιπτώσεις που επιλέγεται φάρμακο με λιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης, ο ασθενής καλύπτει εκτός από την προβλεπόμενη θεσμοθετημένη συμμετοχή, το σύνολο της διαφοράς μεταξύ της τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμής του φαρμάκου(στα offpatent και γενόσημα). Για τις ειδικές περιπτώσεις όπου επιλέγεται φάρμακο που δεν διαθέτει γενόσημο ή μια θεραπευτική κατηγορία στο σύνολο της περιέχει μία μοναδική δραστική ουσία χωρίς γενόσημα φάρμακα, όπου επιλέγεται φάρμακο με λιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης, ο ασθενής καλύπτει εκτός από την προβλεπόμενη θεσμοθετημένη συμμετοχή, το ήμισυ της διαφοράς μεταξύ της τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμής του φαρμάκου(στα οnpatent δηλ. πρωτότυπα).

   Με την απόφαση αυτή στις περισσότερες περιπτώσεις ο ασφαλισμένος πληρώνει όλη τη διαφορά από την τιμή αποζημίωσης μέχρι τη λιανική του φαρμάκου από τη μισή όπως ίσχυε μέχρι τότε.

«Η τελευταία ανακοστολόγηση του Φεβρουαρίου βασίστηκε στις ρυθμίσεις των δύο πρόσφατων υπουργ. αποφάσεων, με βάση τις οποίες καθορίζονται οι ανώτατες τιμές για τις τρεις βασικές κατηγορίες φαρμακευτικών σκευασμάτων

  • για τα προϊόντα αναφοράς υπό προστασία (πρωτότυπα ή on patent) o μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών των Κρατών –μελών της Ε.Ε.
  • για τα προϊόντα αναφοράς χωρίς προστασία (off patent) το 50% της τελευταίας τιμής της υπό προστασία δραστικής και
  • για τα γενόσημα  το 65% της τιμής των αντιστοίχων off-patent σκευασμάτων.»

Η τελευταία κοστολόγηση του 2ου/14 είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των λιανικών τιμών των φαρμάκων και ιδιαίτερα των γενοσήμων, αλλά η περαιτέρω υποχώρηση των τιμών αποζημίωσης τελικά επιβάρυνε τους ασφαλισμένους αντί να τους ελαφρύνει, μεταθέτοντας στις τσέπες τους μέρος του κόστους που θα έπρεπε να επιβαρύνει τον ΕΟΠΥΥ.

 

O πρόεδρος                                               Η γραμματέας

 

Μ.Κατσαράκης                                           Ελ.Μουντάκη

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Χανίων εγκαίρως είχε προειδοποιήσει για τις συνέπειες του νέου τρόπου υπολογισμού των συμμετοχών και σας επισυνάπτουμε ξανά για κάθε χρήση το Δελτίο Τύπου της 02/04/2013:

ΔΕΛΤΙΟ TYΠΟΥ 2-4-13

Ο Φαρμακευτικός  Σύλλογος  Χανίων,  θεωρεί υποχρέωσή του,  να ενημερώσει τους ασφαλισμένους  για  τις συνέπειες εφαρμογής του νέου τρόπου συμμετοχής τους στην δαπάνη των  φαρμάκων. Σε αρκετές  περιπτώσεις,  παρατηρείται μεγάλη αύξηση της συμμετοχής των  ασφαλισμένων  σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα.  

Αυτό οφείλεται στον καθορισμό από τον ασφαλιστικό φορέα,  πολύ χαμηλών ποσών  αποζημίωσης  φαρμάκων  που ανήκουν σε  ορισμένες  θεραπευτικές  κατηγορίες και δεν  αρκεί  ούτε ο επιμερισμός του υπερβάλλοντος κόστους μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικού του φορέα για να καλύψει την διαφορά.

Είναι λογικό  και ιδιαίτερα σε μία τέτοια οικονομική συγκυρία, οι ασφαλισμένοι να  αμφιβάλλουν και συχνά να αγανακτούν για την επί  πλέον επιβάρυνση που για ορισμένες παθήσεις  είναι σημαντική.

Είναι ένα μέτρο με προφανή στόχο την περεταίρω μείωση της δημόσιας δαπάνης  υγείας, που σε αρκετές  περιπτώσεις μεταθέτει  μεγαλύτερο  βάρος στον ασφαλισμένο,  κάτι που γνωρίζουμε ότι  θα έχει  αρνητικές συνέπειες για την δημόσια υγεία.  Ζητάμε από το αρμόδιο υπουργείο  να αλλάξει όπου υπάρχει,  τον  άδικο   αυτό  τρόπο  χρέωσης των ασφαλισμένων , διότι  δικαίωμα  στην υγεία,    πρέπει να απολαμβάνουν όλοι οι  Έλληνες πολίτες.

Ο πρόεδρος                                                             Ο γραμματέας

Αν. Βάμβουκας                                                          Μ. Κατσαράκης