Δελτίου Τύπου του Φ.Σ.Ρ. με θέμα «Γιατί οι ασφαλισμένοι έχουν αυξημένη συμμετοχή στο κόστος των συνταγών. »