Νομοθεσία για την ίδρυση και λειτουργία φαρμακείων.

29 Οκτωβρίου, 2011

Διευκρινίσεις σχετικά με το ΦΕΚ Α/66/11-05-2010 για τη λειτουργία φαρμακείου

Μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ Α΄66/11-5-2010 προέκυψαν εύλογα οι εξής απορίες – ανησυχίες εκ μέρους των συναδέλφων φαρμακοποιών: 1. Τι ισχύει όταν οι αποκολλημένες ταινίες γνησιότητας […]
29 Οκτωβρίου, 2011

Φαρμακευτική Νομοθεσία

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η φαρμακευτική Νομοθεσία στην Ελλάδα αποτελεί κλάδο του Ειδικού Διοικητικού Δικαίου και περιλαμβάνει διατάξεις που ρυθμίζουν αφενός μεν την άσκηση των Φαρμακευτικών Επαγγελμάτων ( […]