Φαρμακευτική Νομοθεσία
29 Οκτωβρίου, 2011
Φαρμακεία ανά Νομό
29 Οκτωβρίου, 2011
Εμφάνιση όλων

Διευκρινίσεις σχετικά με το ΦΕΚ Α/66/11-05-2010 για τη λειτουργία φαρμακείου

Μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ Α΄66/11-5-2010 προέκυψαν εύλογα οι εξής απορίες – ανησυχίες εκ μέρους των συναδέλφων φαρμακοποιών:

1. Τι ισχύει όταν οι αποκολλημένες ταινίες γνησιότητας αναφέρονται στο βιβλίο προχορήγησης φαρμάκων με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία; Είμαστε καλυμμένοι απέναντι σε πιθανό έλεγχο;

2. Τι γίνεται στην περίπτωση που βρεθεί φάρμακο χωρίς ταινία γνησιότητας, το οποίο προορίζεται για συγκεκριμένο ασθενή, αλλά την στιγμή της εκτέλεσης της συνταγής δεν το είχαμε διαθέσιμο;
Θεωρώντας ότι η Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕΔΥΦΚΑ)  είναι ο αρμόδιος φορέας ελέγχου μας ως προς αυτό το κομμάτι, επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά και ενημερωθήκαμε ως εξής:

1. Το βιβλίο προχορήγησης φαρμάκων ισχύει κανονικά όπως επαναπροσδιορίστηκε με το Π.Δ 121/2008, ΦΕΚ 183/3.9.2008. Προφανώς στο τελευταίο ΦΕΚ παρελήφθηκε –όχι σκοπίμως-η φράση «αποκολλημένες και μη καταγεγραμμένες στο βιβλίο προχορήγησης φαρμάκων, ταινίες γνησιότητας». Κατ΄επέκταση δεν επισύρει καμιά ποινή για το φαρμακοποιό η ύπαρξη αποκολλημένων ταινιών γνησιότητας, όταν αυτές είναι καταγεγραμμένες στο βιβλίο προχορήγησης φαρμάκων με τα απαιτούμενα στοιχεία.

2. Σε περίπτωση που δε διαθέτουμε κάποιο από τα σκευάσματα της συνταγής την στιγμή της εκτέλεσής της, καταφεύγουμε σε μερική εκτέλεση. Προφανώς όμως επειδή δεν είναι δυνατόν να  εκτυπωθεί η συνταγή βάση των στοιχείων μερικής εκτέλεσης και όταν είναι διαθέσιμο το σκεύασμα που έλειπε να γίνει επανεκτύπωση της συνταγής με τα τελικά δεδομένα, μπορούμε να αναφέρουμε τη μερική εκτέλεση της συνταγής με, προχείρως κολλημένο επάνω στη συνταγή, χειρόγραφο χαρτάκι. Μέχρι και 5 εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία έκδοσης της συνταγής, δεν προβαίνουμε σε καμιά διαδικασία ολοκλήρωσης της εκτέλεσης της συνταγής και αποκόλλησης της ταινίας γνησιότητας από το επιπλέον σκεύασμα, εκτός και αν προσέλθει ο ασθενής για να το παραλάβει, οπότε και ακολουθούμε εκείνη την ώρα τη διαδικασία. Αν παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα των 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της συνταγής, τότε ολοκληρώνουμε την εκτέλεση της συνταγής, φυλάσσοντας το σκεύασμα (από το οποίο έχουμε αφαιρέσει το κουπόνι) σε σακουλάκι, στο οποίο αναγράφουμε ονοματεπώνυμο ασθενούς, αριθμό μητρώου, ασφαλιστικό ταμείο και ημερομηνία εκτέλεσης της συνταγής. Προφανώς, φροντίζουμε με κάποιο τρόπο να ενημερώσουμε τον ασθενή ότι πρέπει να προσέλθει στο φαρμακείο για να παραλάβει το φάρμακο μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.