ΦΥΚ στον ΕΟΠΥΥ
9 Νοεμβρίου, 2011
Διευκρινίσεις που αφορούν στη διάθεση Φ.Υ.Κ., στην έκδοση συνταγών ΕΟΠΥΥ και στην υποβολή λογαριασμών φαρμακείων
10 Νοεμβρίου, 2011
Εμφάνιση όλων

Ενημέρωση 02/11/11 Φ.Σ.Η.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο, 02/11/2011

Προς όλα τα μέλη του ΦΣΗ

Θέμα: Ενημέρωση του ΦΣΗ για των ΕΟΠΥΥ

1.Όλες οι συνταγές θα ακολουθούν το σύστημα του ΙΚΑ και θα είναι δύο ειδών: ή θα είναι χειρόγραφες σε συνταγολόγιο του ΙΚΑ ανεξαρτήτως από ποιό ταμείο προέρχονται (ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ) ή θα είναι μηχανογραφημένες. Δεν θα εκτελούνται δηλ. χειρόγραφες συνταγές ΟΠΑΔ ή ΟΑΕΕ από συνταγολόγιο ταμείων αυτών αφού ΟΛΟΙ πλέον οι ιατροί του ΕΟΠΥΥ πρέπει να έχουν προμηθευτεί συνταγολόγια του ΙΚΑ.

2.Οι συνταγές, ανεξάρτητα από ποιό ταμείο προέρχονται, θα καταγράφονται στην συγκεντρωτική κατάσταση όλες μαζί ανά ημέρα, όπως οι συνταγές του ΙΚΑ , και όχι κάθε μία χωριστά όπως π.χ. στο Τ.Σ.Α.Υ.

3.Το ΤΥΔΚΥ δεν συμπεριλαμβάνεται στα ταμεία που εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ και ως τούτου οι συνταγές του θα εκτελούνται κανονικά όπως μέχρι σήμερα. Διευκρινίζεται ότι για το ταμείο αυτό, δεν υπάρχουν μηχανογραφημένες συνταγές.

4.Θα εκδίδεται ΕΝΑ τιμολόγιο επ’ ονόματι ΕΟΠΥΥ με τα στοιχεία : Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Γερανίου 42 –Αθήνα, ΑΦΜ : 997478553 , ΔΟΥ Α’ ΑΘΗΝΩΝ. τηλ. 210 3729795, 210 3666324. Πλέον όλα τα ταμεία συμπληρώνονται σε ένα φύλλο υποβολής.

5.Οι φάκελοι με τις συνταγές ΕΟΠΥΥ, θα κατατίθενται τις πρώτες 5 εργάσιμες ημέρες εκάστου μήνα στο ΙΚΑ και διαβιβάζονται στο ταμείο για έλεγχο και εξόφληση. Κάθε φάκελος θα περιέχει όλες τις συνταγές του ΕΟΠΥΥ σε δύο πακέτα (Ηλεκτρονικές και χειρόγραφες) και απ’ έξω μια συγκεντρωτική κατάσταση σε 3 αντίτυπα, αντίγραφο φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και το τιμολόγιο του ΕΟΠΥΥ. Για όλες τις συνταγές θα υπάρχει ενιαία αρίθμηση, σύμφωνα με την ημερομηνία εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το διαχωρισμό τους σε πακέτα στο τέλος του μήνα.

6.Τις συνταγές με φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ) που θα χορηγούμε από τα φαρμακεία μας, δεν θα τις υποβάλουμε σε ξεχωριστό φάκελο, αλλά μαζί με τις υπόλοιπες συνταγές στον ίδιο φάκελο, όπως κάναμε μέχρι σήμερα στο ΙΚΑ. Το σύστημα ελέγχου του ΙΚΑ που υποστηρίζει τον έλεγχο του ΕΟΠΥΥ τα αναγνωρίζει, και για αυτά δεν κρατάται rebate.

7.Οι πληρωμές μας θα γίνονται εντός 40-45 ημερών από την υποβολή των λογαριασμών μας στο Ταμείο , σε τακτή ορισμένη ημερομηνία πληρωμής που θα γνωρίζουμε στο τέλος κάθε έτους για το επόμενο έτος (όπως ακριβώς γίνεται σήμερα με το ΙΚΑ).

8.Τα εμβόλια στον ΕΟΠΥΥ θα χορηγούνται όπως τα χορηγούσαμε στον ΟΠΑΔ.

9.Τα αναλώσιμα (π.χ. στρίπς, βελόνες σακχαρώδη διαβήτη κ.λ.π.) θα χορηγούνται όπως τα χορηγούσαμε στο ΙΚΑ.

(Για το 8 και το 9 υπάρχει μία επιφύλαξη. Θα σας το διευκρινίσουμε άμεσα.)

10.Ο πίνακας 5, των φαρμάκων που χορηγούνται μόνο από τα φαρμακεία του ΙΚΑ, συνεχίζει να ισχύει, για τις συνταγές ΕΟΠΥΥ.

11.Τα ΦΥΚ θα χορηγούνται προς το παρόν όπως τα χορηγούσαμε μέχρι τώρα στο ΙΚΑ και για τα τρία ταμεία που αποτελούν τον ΕΟΠΥΥ.

12.Για τις κολοστομίες δεν έχει γίνει ακόμη διευκρίνιση. Γίνεται προσπάθεια εκ μέρους του ΦΣΗ να βρεθεί τρόπος χορήγησής τους, μέσω των φαρμακείων.

13.Τα φαρμακεία του ΙΚΑ μετατρέπονται σε φαρμακεία ΕΟΠΥΥ.

14.Οι συνταγές των τριών ταμείων που συνιστούν τον ΕΟΠΥΥ και που έχουν γραφτεί μέχρι και 31/10/11, θα εκτελούνται κανονικά από τα φαρμακεία και μέσα στα πλαίσια των επιτρεπομένων ημερομηνιών. Συνεπώς, χειρόγραφες συνταγές του ΟΠΑΔ ή του ΟΑΕΕ οι οποίες έχουν γραφεί μετά την 31η Οκτωβρίου 2011, δεν θα εκτελούνται.

15.Από τους γιατρούς του ΕΣΥ (γιατροί νοσοκομείων) μόνο δύο χιλιάδες περίπου έχουν πιστοποιηθεί από το ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης. Ως εκ τούτου, ηλεκτρονικές συνταγές μπορούν να εκδώσουν μόνο οι πιστοποιημένοι γιατροί, τις οποίες και εκτελούμε. Κανείς άλλος γιατρός του ΕΣΥ δεν δύναται να μπεί στο σύστημα και να συνταγογραφήσει ηλεκτρονικά. Όποια συνταγή ηλεκτρονική από νοσοκομείο σας έρθει, εκτελείται. Όταν σε αυτούς τους γιατρούς, και μόνο σε αυτούς, χορηγηθεί συνταγολόγιο του ΙΚΑ, θα δύνανται να γράφουν και χειρόγραφες συνταγές. Σημειωτέον, ότι απαιτείται οπωσδήποτε και σφραγίδα νοσοκομείου για όλες τις νοσοκομειακές συνταγές.

Ο Πρόεδρος   Γιάννης Τσικανδηλάκης 

O Γεν. Γραμματέας Αριστοτέλης Σκουντάκης