Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 3846/2010 από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
8 Νοεμβρίου, 2011
Ανακοίνωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον Αντιγριππικό Εμβολιασμό
8 Νοεμβρίου, 2011
Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 3846/2010 από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
8 Νοεμβρίου, 2011
Ανακοίνωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον Αντιγριππικό Εμβολιασμό
8 Νοεμβρίου, 2011
Εμφάνιση όλων

Χορήγηση φαρμάκων για την θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας Β από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σχετικό: Έγγραφό μας με αριθμ. πρωτ. Γ55/783/14-7-2010

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου μας, με θέμα: «Σχετικά με την χορήγηση των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων FORSTEO (Teripatadine) και PREOTACT (Parathormone) και VIREAD (Tenofovir Disiproxil Fumarate)» διευκρινίζουμε ότι, οι προϋποθέσεις που αναφέρονται για την εκτέλεση συνταγών με το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα VIREAD (Tenofovir Disiproxil Fumarate) ισχύουν και για κάθε άλλο φάρμακο που κυκλοφορεί ή θα κυκλοφορήσει στο μέλλον στην ελληνική αγορά έχοντας την ίδια ένδειξη (για την θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας Β) και τους ίδιους περιορισμούς ως προς τον τρόπο χορήγησης (ορισμό τρόπου διάθεσης φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος από ΕΟΦ, ταινία γνησιότητας πράσινου χρώματος).