Λίστα Φαρμάκων ΜΗΣΥΦΑ 12-5-11
29 Οκτωβρίου, 2011
Διευκρινίσεις σχετικά με το ΦΕΚ Α/66/11-05-2010 για τη λειτουργία φαρμακείου
29 Οκτωβρίου, 2011
Λίστα Φαρμάκων ΜΗΣΥΦΑ 12-5-11
29 Οκτωβρίου, 2011
Διευκρινίσεις σχετικά με το ΦΕΚ Α/66/11-05-2010 για τη λειτουργία φαρμακείου
29 Οκτωβρίου, 2011
Εμφάνιση όλων

Φαρμακευτική Νομοθεσία

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η φαρμακευτική Νομοθεσία στην Ελλάδα αποτελεί κλάδο του Ειδικού Διοικητικού Δικαίου και περιλαμβάνει διατάξεις που ρυθμίζουν αφενός μεν την άσκηση των Φαρμακευτικών Επαγγελμάτων ( Φαρμακοποιοί- Φαρμακεία – Φαρμακαποθήκες – Αντιπρόσωποι Φαρμακευτικών Οίκων του Εξωτερικού – Φαρμακευτικές Βιομηχανίες και Εργαστήρια ) και αφετέρου την έγκριση και διακίνηση των Φαρμακευτικών προϊόντων ( Ναρκωτικά – Δηλητήρια – Ιδιοσκευάσματα – Χημικές ουσίες και παραφαρμακευτικών τοιούτων ) και έχει ως πρωταρχικό σκοπό, αν όχι αποκλειστικό, την προστασία του γενικού συμφέροντος ( Μ. Στασινόπουλου, Αστική ευθύνη του κράτους, Αθήναι σελ. 311-Πρωτ. Αθ. 559/1899,θέμις 1, σελ. 448)