Σχετικά με την συγκεντρωτική κατάσταση συνταγών λογαριασμού φαρμακείου