Τροποποίησεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.)
27 Απριλίου, 2012
EOPPY logo
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ (Ε.Κ.Π.Υ.)
30 Απριλίου, 2012
Τροποποίησεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.)
27 Απριλίου, 2012
EOPPY logo
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ (Ε.Κ.Π.Υ.)
30 Απριλίου, 2012
Εμφάνιση όλων

Η ημερομηνία ένταξης στον ΕΟΠΥΥ των Κλάδων Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ άλλαξε.