Τροποποίησεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
27 Απριλίου, 2012
tayteko
Η ημερομηνία ένταξης στον ΕΟΠΥΥ των Κλάδων Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ άλλαξε.
27 Απριλίου, 2012
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
27 Απριλίου, 2012
tayteko
Η ημερομηνία ένταξης στον ΕΟΠΥΥ των Κλάδων Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ άλλαξε.
27 Απριλίου, 2012
Εμφάνιση όλων

Τροποποίησεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.)