ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7 Μαρτίου, 2013
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 09/03/13
11 Μαρτίου, 2013
Εμφάνιση όλων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΠΟ 1/3/13

ΠΡΟΣ

Φαρμακευτικούς Συλλόγους

της Χώρας 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΠΟ 1/3/13

Όσες συνταγές πράσινες εκδόθηκαν έως και 28/2/2013 και περιέχουν:

  1. Αναλώσιμα και φάρμακα ΣΔ
  2. Μόνο αναλώσιμα ΣΔ συνοδευόμενα από γνωμάτευση ιατρού, όλες αυτές οι συνταγές θα εκτελεστούν και θα υποβληθούν προς εξόφληση μαζί με την φαρμακευτική περίθαλψη εντός της προθεσμίας των πέντε εργάσιμων ημερών.

Από 1/3 δεν ισχύουν πράσινες συνταγές αναλωσίμων.

Ισχύουν γνωματεύσεις,   (ή/και παραπεμπτικά) που εκτελούμε χειρόγραφα μέσω προγραμμάτων φαρμακείου κοστολογώντας και επικολλώντας τις ταινίες γνησιότητας στο πίσω μέρος της γνωμάτευσης ή σε εκτυπωμένη Α4 που επισυνάπτουμε στη γνωμάτευση.

Απαραιτήτως  η εκτέλεση γνωματεύσεων συνοδεύεται από ημερομηνία εκτέλεσης, σφραγίδα και υπογραφή φαρμακοποιού, υπογραφή παραλαβόντος    καθώς επίσης και την επικόλληση ταινιών γνησιότητας.

Οι γνωματεύσεις πρέπει επίσης να φέρουν ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου, ΑΜ ασφαλιστικού φορέα, ΑΜΚΑ ασφαλισμένου , ΑΜΚΑ ιατρού, ημερομηνία, σφραγίδα, και υπογραφή ιατρού καθώς επίσης και ποσοστό συμμετοχής 0% ή 25% ανάλογα με το τι υπογράφει η ο ιατρός.

Κρίνεται αναγκαία η καταχώρηση των εν λόγω γνωματεύσεων στα προγράμματα φαρμακείων προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση απόδειξης από το σύστημα καθώς επίσης και η έκδοση μηχανογραφημένης συγκεντρωτικής κατάστασης από αυτά, που ενδεχομένως χρειαστεί να συνοδεύσει την υποβολή τους στον ΕΟΠΥΥ.

Σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται θεώρηση των γνωματεύσεων.

Ο ενιαίος τύπος γνωμάτευσης χορήγησης αναλωσίμων που θα διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ και θα δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης της σε όλους τους ιατρούς προκειμένου να συνταγογραφούν με ενιαίο τρόπο και μορφή τα αναλώσιμα σακχάρου χειρόγραφα (επισυνάπτεται η μορφή της ως συνημμένο), θα καταργήσει την ισχύ των γνωματεύσεων, διατακτικών και παραστατικών που ισχύουν από 1/3/13.

Όταν μας δοθούν από τον ΕΟΠΥΥ οι κλειδάριθμοι εισόδου στο e-ΔΑΠΥ, θα μας δοθούν και οι λεπτομερείς οδηγίες (θα λάβετε άμεσα ενημέρωση) για τον τρόπο καταχώρησης των γνωματεύσεων καθώς επίσης και την διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών.

 

Η κατάθεση των γνωματεύσεων προς πληρωμή θα γίνεται μαζί με την κατάθεση του λογαριασμού ΕΟΠΥΥ που αφορά την φαρμακευτική περίθαλψη με την μορφή του υποφακέλου μέσα στον φάκελο και σε ξεχωριστό τιμολόγιο από το τιμολόγιο των φαρμάκων.

 

Η εξόφληση των δύο (2) τιμολογίων θα γίνεται στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό για κάθε φαρμακοποιό, δηλαδή σ΄αυτόν που αντιστοιχεί στον αριθμό σύμβασής του με τον ΕΟΠΥΥ.

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ