fskriti-prosklisi
Πρόσκληση Εκδήλωσης « Τα γενόσημα φάρμακα στην θεραπευτική αγωγή»
6 Μαρτίου, 2013
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΠΟ 1/3/13
7 Μαρτίου, 2013
fskriti-prosklisi
Πρόσκληση Εκδήλωσης « Τα γενόσημα φάρμακα στην θεραπευτική αγωγή»
6 Μαρτίου, 2013
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΠΟ 1/3/13
7 Μαρτίου, 2013
Εμφάνιση όλων

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

             Σας αποστέλλουμε ένα κείμενο-αίτημα, το οποίο παρακαλούμε να υπογράψετε, και να το επιστρέψετε στα γραφεία του ΦΣΗ. Με το παρακάτω κείμενο ζητούμε από τον ΠΦΣ να πιέσει τους αρμόδιους υπουργούς προκειμένου να υιοθετήσουν τις προτάσεις μας οι οποίες πιστεύουμε ότι θα άρουν τα αντικίνητρα που υπάρχουν σήμερα για τη δημιουργία εταιρικών φαρμακείων, και θα δοθεί έτσι μια καινούργια προοπτική επιβίωσης και αξιοπρεπούς λειτουργίας των φαρμακείων.

Κύριοι,

το Συντονιστικό Όργανο των Φαρμακευτικών Συλλόγων της Κρήτης, που αντιπροσωπεύει 4 Φαρμακευτικούς Συλλόγους και πεντακόσια περίπου μέλη φαρμακοποιούς, σας ζητά να διαβιβάσετε προς κάθε αρμόδιο Υπουργό, τα παρακάτω αιτήματά μας που αφορούν τη λειτουργία των φαρμακείων. Πιστεύουμε ότι σήμερα είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες που θα διαφυλάξουν το ρόλο των φαρμακείων ως κέντρα δημόσιας πρωτοβάθμιας υγείας, και θα τα βοηθήσουν να επιβιώσουν μέσα στη δίνη της οικονομικής κρίσης. Τα φαρμακεία ως ατομικές, μικρής κλίμακας επιχειρήσεις, ανταποκρίνονται πλέον με δυσκολία στο καθήκον τους να διαφυλάττουν τη δημόσια υγεία. Η ελληνική πολιτεία, οφείλει να αντιληφθεί ότι η ομαλή λειτουργία των φαρμακείων, εξασφαλίζει την προστασία της υγείας του κάθε πολίτη, αλλά μπορεί να συμβάλλει και στην εξοικονόμηση κρατικών πόρων, όπως αποδεικνύουν μελέτες που έχουν γίνει σε χώρες του εξωτερικού. Τα φαρμακεία θα μπορέσουν να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αν εξασφαλισθεί η οικονομική τους επιβίωση. Δεν παραγνωρίζουμε την άσχημη οικονομική κατάσταση της χώρας μας και αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία χρηματοδότησης του συστήματος υγείας. Όμως πιστεύουμε ότι με απλές νομοθετικές παρεμβάσεις, σε τρία συγκεκριμένα σημεία, τα φαρμακεία θα αποκτήσουν κίνητρο να συνενωθούν σε μεγαλύτερες μονάδες. Αυτό μπορεί να είναι ένα στενά συνεργαζόμενο δίκτυο φαρμακείων, μια συνένωση πολλών φαρμακείων σε ένα συστεγαζόμενο φαρμακείο με πολλούς φαρμακοποιούς ένας συνδυασμός των παραπάνω. Η δημιουργία αυτών των συνεργαζόμενων δικτύων φαρμακείων, θα αποφέρει τη δυνατότητα να προσφέρουν επιπλέον υπηρεσίες στους ασθενείς, λόγο καταμερισμού των εργασιών μεταξύ φαρμακοποιών, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση πόρων, που θα κάνει έτσι τα φαρμακεία ικανά να επιβιώσουν οικονομικά. Αυτό σημαίνει συνέχιση προσφοράς υπηρεσιών υγείας στον ελληνικό λαό, διατήρηση θέσεων εργασίας φαρμακοποιών και φαρμακουπαλλήλων. Για να επιτευχθεί το παραπάνω όμως χρειάζεται να βοηθήσει το κράτος σε τρία πολύ συγκεκριμένα σημεία που είναι τα εξής.

  1. 1.Απαιτείται ο επαναπροσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο υπολογίζεται το rebate. Στα εταιρικά φαρμακεία ο υπολογισμός του rebate πρέπει να γίνεται ανά φαρμακοποιό.
  2. 2.Απαιτείται η μείωση της φορολογίας που επιβάλλεται για την υπεραξία που προκύπτει από τη συνένωση των φαρμακείων. Σήμερα είναι πολύ υψηλή και λειτουργεί αποτρεπτικά.
  3. 3.Να υποστηριχθεί νομοθετικά η δημιουργία εταιρειών φαρμακείων, στα πρότυπα των συνεταιρισμών των φαρμακαποθηκών, δηλαδή εταιρειών συνεταιρικού τύπου περιορισμένης ευθύνης

Η άρση των παραπάνω αντικινήτρων, πιστεύουμε θα απελευθερώσει πολλούς επιστήμονες φαρμακοποιούς από τη σημερινή ομηρία στην οποία βρίσκονται, είτε λόγο της οικονομικής κρίσης, είτε λόγο του περιορισμού εισόδου στην αγορά εργασίας, θα ανοίξει διέξοδο σε εκατοντάδες χειμαζόμενα φαρμακεία, και θα αναβαθμίσει το επίπεδο της φαρμακευτικής επιστήμης με άμεσο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία και οικονομία. Ως εκ τούτου, ζητώ από το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό μου όργανο, τον ΠΦΣ, να πιέσει προς κάθε κατεύθυνση, για να αναλάβει η κυβέρνηση την υποχρέωση να νομοθετήσει ή να αποφασίσει την εκπλήρωση των παραπάνω σημείων.

                                                                                                 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ