ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
14 Φεβρουαρίου, 2012
Το προς ψήφιση Νέο Νομοσχέδιο Υγείας
16 Φεβρουαρίου, 2012
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
14 Φεβρουαρίου, 2012
Το προς ψήφιση Νέο Νομοσχέδιο Υγείας
16 Φεβρουαρίου, 2012
Εμφάνιση όλων

Ενδιαφέροντα Νέα

Συνάδελφοι,

Στην νέα Δανειακή Σύμβαση που ψηφίστηκε ,προβλέπονται κάποιες παρεμβάσεις ,που μας αφορούν άμεσα . Κατ’ αρχήν προβλέπεται η φαρμακευτική δαπάνη ,να περιοριστεί στο 1,33/% του ΑΕΠ.

Γιά να επιτευχθεί αυτός ο στόχος ,θα υπάρξουν άμεσα οι παρακάτω δράσεις:

1. Αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων ,στις συνταγές προμήθειας φαρμάκων.

2.Μείωση ποσοστού κέρδους του φαρμακείου κάτω του 15% ,χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν το rebate..

3.Αύξηση του rebate γιά τιμολόγια ανω των 35000 ευρώ και υιοθέτηση χρηματικών ποινών (sic )

4.Aναγραφή της δραστικής ουσίας και όχι της εμπορικής στην συνταγή .

5.Αντιγραφή της χειρόγραφης συνταγής στην ηλεκτρονική φόρμα ,με σχετική χρέωση του γιατρού ( sic)

6.Μείωση της τιμής των γενοσήμων και των offpatent κατά 15% σε σχέση με τα πρωτότυπα .

7.Ενταξη στον ΕΟΠΥΥ όλων των εκτός ασφαλιστικών ταμείων και πέρασμα της εποπτείας του στο Υπουργείο Υγείας

Παράλληλα διευκρινίζονται τα θέματα του ωραρίου και ξαναμπαίνουν θέματα που νομίζαμε πως έχουν κλείσει .

Η ψήφιση όμως του Μεσοπροθέσμου και της Νέας Δανειακής Σύμβασης ανοίγει και ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα ,που αφορά στην διαχείριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και των ΝΠΔΔ ,περνώντας την αρμοδιότητα γι αυτό στην άμεση εποπτεία των δανειστών ,μέσω της σχετικά θεσμοθετημένης ΑΕ επιχείρησης της Κρατικής Περιουσίας ,η οποία λόγω της ένταξής μας στο Αγγλικό Δίκαιο ,θα μπορεί να βάλει χέρι και στα περουσιακά μας στοιχεία (ΠΦΣ και ΦΣ).

Το επόμενο Σάββατο ,σε έκτακτη ΓΣ του ΠΦΣ θα προσπαθήσουμε να ενημερωθούμε και να σας μεταφέρουμε το κλίμα του Κέντρου .

Σας επισυνάπτω διάφορα χρήσιμα αρχεία (βλ. παρακάτω) που καλό θα είναι να τα διαβάσετε προκειμένου να είστε ενημερωμένοι .

Προσωπικά πιστεύω πως ο πάγκος του φαρμακείου είναι ο καταλληλότερος χώρος για να αναδείξουμε τα θέματα που μας αφορούν και να κάνουμε έτσι κοινωνούς σε αυτά τους πελάτες που στο τέλος τέλος αυτοί θα είναι που θα υποστούν τα επέκεινα.

Ρέθυμνο 15/2/12

Σήφης Σπαντιδάκης

>> ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Συστήματος Υγείας, φαρμάκων, φαρμακείων και άλλες διατάξεις».

>>Δίμηνες Επιταγές (ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ)

>>Δίμηνες Επιταγές (ανακοίνωση ΠΦΣ)

>> Δελτίο Τύπου για τη συμμετοχή Φαρμακοποιών σε κύκλωμα

>> Ενημέρωση για ΕΟΠΥΥ και ΥΑ

>> Ενημέρωση για φάρμακα υψηλού κόστους στον ΟΓΑ

>> Ενημερωτική συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας

>> Πρόσκληση ΓΣ του ΠΦΣ στις 18/2/2012