ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ – ΚΜΕΣ

Επιστολή του Προέδρου του ΦΣΗ σχετικά με τη συνάντηση του περασμένου Σαββάτο
13 Φεβρουαρίου, 2013
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΣΗ 14/02/13
15 Φεβρουαρίου, 2013
Εμφάνιση όλων

ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ – ΚΜΕΣ

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εγγραφή φαρμακείων στο διαδικτυακή πύλη “https://www.eopyykmes.gr” του ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ»

Παρακαλούμε όλα τα φαρμακεία να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στο https://www.eopyykmes.gr, έτσι ώστε:

1.    Nα παίρνουν άμεσα και ηλεκτρονικά ενημέρωση για τις επικείμενες πληρωμές καθώς και αναλυτικά ιστορικά στοιχεία:

·      Tων μηνιαίων υποβολών τους προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,

· Tων πληρωμών και περικοπών – παρακρατήσεων από και υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (rebate, περικοπές συνταγών, κ.λπ.), και

·      Tων παρακρατήσεων υπέρ τρίτων (ΤΣΑΥ, κατασχέσεις, εκχωρήσεις, κ.λπ.).

2. Nα λαμβάνουν ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα τιμολόγια για την επεξεργασία των συνταγών τους από την Ανάδοχο Εταιρεία.

Προς αποφυγήν οποιασδήποτε ταλαιπωρίας των φαρμακοποιών και τυχόν καθυστερήσεων κατά την εγγραφή των φαρμακείων, παρακαλούμε όπως τα φαρμακεία ακολουθήσουν το κάτωθι πλάνο εγγραφής ανά ΑΦΜ φαρμακείου:

 

ΑΦΜ που λήγουν σε

Ημερομηνία Εγγραφής

1, 2

Μέχρι και 17/02/2013

3, 4

Από 18/02/2013 έως και 20/02/2013

5, 6

Από 21/02/2013 έως και 23/02/2013

7, 8

Από 24/02/2013 έως και 26/02/2013

9, 0

Από 27/02/2013 έως και 01/03/2013

Αναλυτικές σχετικές οδηγίες εγγραφής παρέχονται στο site.

Σύντομος Οδηγός

1.       Συνδεθείτε στο «https://www.eopyykmes.gr».

2.       Πληκτρολογήστε το ΑΦΜ σας (ώστε να εμφανιστεί η επωνυμία του φαρμακείου σας).

3.       Συμπληρώστε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που ζητούνται.

4.       Επιλέξτε το username και το password που θα χρησιμοποιείτε.

5.       Εκτυπώστε, υπογράψτε και σφραγίστε την «Αίτηση Εγγραφής».

6.       Τοποθετήστε την «Αίτηση Εγγραφής» στον επόμενο φάκελο συνταγών προς τον ΕΟΠΥΥ.

Θα ενημερωθείτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail που δηλώσατε για την έναρξη παροχής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ προς το φαρμακείο σας.

Αναλυτικές Οδηγίες Εγγραφής

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ